Podhorská nemocnice: Laboratoře pracují s novým informačním systémem

12 / 06 / 2015

Pacienti i zdravotníci Oddělení klinické biochemie a hematologie Podhorské nemocnice v Rýmařově si mohou užívat výhod plynoucích z nově zavedeného laboratorního informačního systému. V souvislosti s jeho zprovozněním došlo ke změně chodu celého oddělení, kdy je aktuálně nově k dispozici například centrální příjem vzorků, online databáze nebo statistické přehledy. Pacientům tedy systém přináší větší přehlednost i rychlost výsledků, zdravotníkům zase zjednodušení komunikace i větší škálu možností.

FOTO labora

„Nemocnice se rozhodla investovat do logistiky a organizace na úseku laboratoří, s čímž souviselo nejen pořízení samotného informačního systému OPEN LIMS Stapro, ale také zakoupení nového serveru a pracovních stanic,“ vysvětluje primář Oddělení klinické biochemie a hematologie Podhorské nemocnice v Rýmařově RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D. Zavedení systému do praxe přitom znamenalo celkovou změnu chodu oddělení, kdy byl zaveden centrální příjem vzorků, změnil se vzhled výsledkových zpráv, který je nyní jednotný s celou skupinou laboratoří AGEL, a nově se také snáze spravují veškeré číselníky.

„Systém navíc umožňuje vytvářet množství statistických přehledů, optimalizuje provoz laboratoře na základě TAT analýzy a samozřejmostí je on-line komunikace se všemi analyzátory a podpora práce s čárovým kódem, což jsou významné kroky kupředu oproti dříve používanému systému,“ hodnotí primář Soušek.

Nový laboratorní informační systém Podhorské nemocnice v Rýmařově je navíc nakonfigurován tak, aby v budoucnu bylo možno připojit i pracoviště v Bruntále.

Screenshot 2015-06-12 13.06.55