Plzeňský kraj: Informace pro poskytovatele zdravotních služeb – distribuce respirátorů FFP2

Plzeňský kraj: Informace pro poskytovatele zdravotních služeb – distribuce respirátorů FFP2
22 / 03 / 2020

Respirátory budou vydávány poskytovatelům zdravotních služeb, kteří mají místo poskytování zdravotních služeb v Plzeňském kraji. Seznam výdejních míst naleznete v příloze. Pro ověření Vašeho výdejního místa použijte uvedený odkaz:

Ověření výdejních míst - ochranné pomůcky 

//kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/covid_vydej.php

Při určování množství respirátorů vydaných jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb byla zohledněna priorita určená pracovní skupinou Krizového štábu Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví (viz příloha).

Oprávněnost k vyzvednutí respirátorů je třeba prokázat:
1. kopií posledního platného rozhodnutí „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ (nebo „Registrace nestátního zdravotnického zařízení“), 
2. občanský průkaz pro ověření totožnosti osoby, která respirátory vyzvedává.

Převzetí bude stvrzeno podpisem do protokolu o předání.  Respirátory nemusí vyzvedávat přímo poskytovatel, může je vyzvednout jím pověřená osoba, a to i pro více poskytovatelů (po splnění výše uvedeného, písemná plná moc není třeba).

Distribuci pro lékárny a výdejny prostředků zdravotnické techniky zajistí Česká lékárnická komora vlastními prostředky (kontaktní osoba: PharmDr. Stanislav Havlíček, tel. 724 782 632)

Distribuci pro praktické lékaře pro děti a dorost zajistí Odborná společnost praktických dětských lékařů ČSL JEP vlastními prostředky (kontaktní osoba: MUDr. Alena Šebková, tel. 605 214 682)

Distribuci pro praktické lékaře pro dospělé zajistí Sdružení praktických lékařů ČR vlastními prostředky (kontaktní osoba: MUDr. Petr Šonka, tel. 775 328 303)

Distribuci pro stomatology v okrese Klatovy a Domažlice zajišťuje Oblastní stomatologická komora Klatovy vlastními prostředky (kontaktní osoba: MUDr. David Chobot, tel. 602 249 643)

//www.plzensky-kraj.cz/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-di

Tagy článku