Písek předčil velké nemocnice v léčbě pacientů s mrtvicí

13 / 03 / 2017

Pacienti s cévní mozkovou příhodou, lidově zvanou „mrtvice“, mají v jižních Čechách mnohem vyšší šanci na maximální možné uzdravení. Poté, co před několika měsíci Nemocnice Písek, a. s., zahájila provoz urgentního příjmu pro lidi s mrtvicí neboli iktem, dokáže zajistit co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě takto postižených osob. V rychlosti medicínského zákroku se dokonce dostala na druhé místo v celé České republice a předčila i velké fakultní nemocnice.

„V hodnocení rychlosti zákroku, tedy doby, kdy pacienta převezmeme a začneme léčit, jsme se hned po spuštění urgentního příjmu dostali na druhé místo v České republice, těsně za Nemocnici Břeclav. Předstihli jsme tak i velké fakultní nemocnice nebo ty krajské. V praxi to znamená, že veškerá diagnostika a rozhodnutí o léčně u nás provedeme do dvaceti minut. Pro srovnání, v některých tuzemských nemocnicích to je třeba až 80 minut. A právě rychlost zákroku ve spojení s kvalitní diagnostikou je rozhodujícím faktorem toho, s jakými následky mrtvice pacienti skončí,“ řekl primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Ivo Schenk.

Urgentní příjem pro pacienty s iktem funguje v písecké nemocnici od září 2016. A právě už v září se toto jihočeské zdravotnické zařízení dostalo mezi špičku v rychlosti zákroku. „Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje cévní mozkovou příhodu, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlý odběr krve a poté vyšetření mozku a mozkových cév. Během krátké doby je tak zjištěn rozsah mozkové příhody. Neurolog navrhne její léčbu, na které se často podílejí i další odborníci,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

„Výhodou urgentního příjmu je jeho vhodné umístění a tedy i rychlejší převzetí pacienta od posádky rychlé záchranné služby a včasnější provedení diagnostiky. Díky tomu lze v řádech minut spolehlivě rozhodnout o správných léčebných postupech,“ řekl MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra.

Doplnil, že nejtěžší případy cévní mozkové příhody lze tak i rychleji dopravit do Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice, a. s. „Volbu metody a zahájení léčby v Písku zvládneme do dvaceti minut a spolu s transportem do českobudějovického centra je pacient do další hodiny již léčen kombinací metod s největším výsledným efektem,“ doplnil MUDr. Robert Rezek.

Cévní mozková příhoda (CMP) je v současnosti nejčastější příčinou nepohyblivosti osob vyšších věkových kategorií a třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 350 cévních mozkových příhod za rok, což představuje jeden z nejvyšších výskytů tohoto onemocnění na světě. Úmrtnost na cévní mozkové příhody ve věku do 65 let je v ČR dvojnásobná ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy. I přes velký pokrok v medicíně zůstává toto onemocnění problémem a finanční zátěží ve zdravotnictví.

Processed with Snapseed.V iktovém centru Nemocnice Písek bylo v roce 2016 ošetřeno více než 500 pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody.

 

www.nemopisek.cz