Písek: Obrázky dětí zdobí zdi nemocnice

Písek: Obrázky dětí zdobí zdi nemocnice
21 / 03 / 2019

Písecká nemocnice je s příchodem jara o něco vlídnější a barevnější. Zasloužily se o to děti združinyZákladní školy E. Beneše v Písku, které pod vedením vedoucí vychovatelky Mgr.Radky Zapletalové namalovaly pro nemocnici řadu obrázků. Ty zdobí chodby několika oddělení.

 

„Žáci této školy nám vytvořili řadu obrázků, které na odděleních interním, dětském, akutní rehabilitace, mamografie a magnetické rezonance zdobí naše nemocniční zdi. Děti svá díla tvořily při pobytu ve školní družině, a to hnedna několik témat: pohádky, motýli, fantasy svět a příroda.Jsme rádi, že prostředí, jehož základem je bělostná čistota, zdobí i něco barevného a veselého,“uvedla hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s., Mgr. Květoslava Slabáková.

Na obrázcích pracovaly děti ze všech oddělení školní družiny ZŠ E. Beneše ve věku šesti až deseti let. „Jejich autorkami jsou z velké většiny dívky, fantazijní světy jsou však výhradně dílem chlapců - žáků první a druhé třídy. Nejvíce autorů je prvňáků a druháků. Nejčastější výtvarnou technikou byla kresba suchým pastelem – tak byli vytvořeni například motýli a fantazijní světy, dalšími použitými technikami byla kolorovaná kresba tuší, malba temperou a vodovými barvami. Děti na obrázcích pracovaly s nadšením, umocněným především vědomím, že přinesou povzbuzení a dobrou náladu pacientům nemocnice, kterou mnohdy samy dobře znají - jako její pacienti, nebo jako návštěvníci,“ řekla Radka Zapletalová.