Pardubický kraj: Roman Prymula se sešel s hejtmanem Martinem Netolickým

Pardubický kraj: Roman Prymula se sešel s hejtmanem Martinem Netolickým
foto: www.pardubickykraj.cz/Hejtman Martin Netolický a Roman Prymula
30 / 09 / 2021

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se sešel s epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Hejtman se zajímal především o další potenciální vývoj pandemie, ale také o to, jak by bylo možné připravit dotčené instituce na zvládání jakékoliv další pandemie.

„Jsem přesvědčený, že bychom již nyní mohli s odstupem času začít více objektivně a s nadhledem hodnotit jednotlivé kroky týkající se distribuce osobních ochranných prostředků, vytváření očkovacích center či zapojení krajů, nemocnic a hygienických stanic do celého rozhodovacího procesu. Koronavirová pandemie nás všechny překvapila a museli jsme řadu postupů tvořit de facto na koleni bez předchozích zkušeností. Proto je nutné vytvořit systémová opatření a řešení, abychom příště měli nastavené základní postupy včetně jednotlivých kompetencí tak, jako je to například u povodní či ptačí chřipky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Domnívám se, že by měla být posílena role krajských hygienických stanic a jasně vydefinovány úkoly státu, fakultních nemocnic, krajů a právě hygieny. Jako cesta se jeví úprava zákona o ochraně veřejného zdraví. Chtěl bych po dohodě s panem Prymulou oslovit předsedu Asociace krajů, abychom z území dali dohromady podněty, připomínky a zkušenosti z posledního roku a půl, které bychom následně rádi projednali s novou vládou,“ řekl hejtman Netolický, který s Romanem Prymulou probíral také aktuální situaci očkování nejen v regionu, zájem obyvatel o přeočkování třetí dávkou či očkování dětí mladších 12 let.

Tagy článku