Pardubický kraj: Připravují se další investice pro pět nemocnic a jednu LDN v kraji

24 / 05 / 2016

Radní Pardubického kraje  projednali a schválili investiční záměry připravovaných staveb v pěti nemocnicích akutní péče a v LDN v Rybitví. Zároveň kraj také jako veřejný zadavatel oznámil předběžné informace o veřejné zakázce na projekt centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici.

„Potřebných investic, i když ne tak rozsáhlých jako v minulých letech, se dočkají všechna pracoviště našich nemocnic akutní péče. Na některých místech tím řešíme nutné opravy a rekonstrukce, jinde pak budujeme úpravy vnitřních prostor pro nové využití nebo pro nové přístrojové vybavení. Finanční prostředky na tyto investice máme buď již připravené v rozpočtu Pardubického kraje, nebo počítáme s jejich postupným zařazováním do rozpočtu,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

Elektrická požární signalizace pro LDN Rybitví

Po celkové rekonstrukci elektroinstalace v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví v roce 2016 se jednoznačně zvýší bezpečnost pacientů i zaměstnanců. „Léčebna byla zařazena do vnějšího havarijního plánu společnosti Synthesia, ale podle současných požadavků legislativy neumožní bez dalších úprav evakuaci nemocných pomocí evakuačních výtahů. Proto bude dopracován systém elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu a budou vybudovány chráněné únikové cesty,“ vysvětlil důvod úprav náměstek Línek. Předpokládané investiční náklady jsou 5,5 milionu korun. 

Lůžkové výtahy pro Chrudimskou nemocnici

Chrudimská nemocnice nutně potřebuje generální rekonstrukci dvou stávajících lůžkových výtahů v hlavní budově monobloku. Oba výtahy jsou již za hranicí své životnosti a nevyhovují současným požadavkům a normám. Tady bude zapotřebí investice v řádu tří milionů korun.

Nové prostory pro lékárnu a ambulance ve Svitavské nemocnici

Více než polovina pacientů z ambulancí ve Svitavské nemocnici si léky vyzvedává jinde než v místní lékárně. Ta je totiž umístěna až ve 3. nadzemním podlaží. „Podle nového projektu by se měla veřejná část lékárny na poliklinice přestěhovat do přízemí. Výdejna léků bude přesunuta blíže k východům ze zdravotních objektů nemocnice, kterými odcházejí ošetření pacienti, a dojde také k úpravám ambulancí ORL a neurologické. Na to bude zapotřebí přibližně osm milionů korun,“ řekl Roman Línek.

Oprava rozvodů na rehabilitaci Svitavské nemocnice

Havarijní stav u rozvodů topení, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu rehabilitačního oddělení ve Svitavské nemocnici řeší další projekt. Špatný stav této instalace je příčinou opakovaných poruch, které ohrožují chod oddělení. Tady budou stačit necelé tři miliony korun.

V Litomyšlské nemocnici se upraví vnitřní prostory interny

Dokončení rekonstrukce budovy Interního pavilonu v Litomyšlské nemocnici je nutné pro přesun pacientů Léčebny dlouhodobě nemocných z budovy u Sv. Kláry. „Tady jsme nejprve využili část dotace Ministerstva zdravotnictví, ke které Pardubický kraj doplatil 20 procent, ale to nestačilo. Práce musí pokračovat dál. V budově je stále konstrukční uspořádání z roku 1938, které už současnému stavu zdravotnictví nevyhovuje. Závěrečnou etapou se zlepší prostředí pro pacienty a personál na ambulancích a moderní materiály přinesou také následné úspory na provozních nákladech,“ popsal projekt Línek. Zapotřebí na to bude ještě osm milionů korun.

Výměna střechy na monobloku Litomyšlské nemocnice

Střešní krytina na monobloku Litomyšlské nemocnice je v havarijním stavu, má řadu prasklin, odloupnutých rohů, prasklých spon a dochází k rozpadání a k odlamování kusů jednotlivých šablon. Oprava spočívá v demontáži celé krytiny, montáži bezpečnostní konstrukce pro jištění při práci na střeše a v montáži nové krytiny – zřejmě z hliníkového falcovaného plechu. Vše bude stát přibližně 6 milionů korun.

Prostory pro novou magnetickou rezonanci v Pardubické nemocnici

Pardubická nemocnice bude u budovy č. 14 připravovat přístavbu pro umístění nové a vysoce výkonné magnetické rezonance 3T. Přístavba má být dvoupodlažní, kromě magnetické rezonance tu bude také seminární místnost a zázemí pro zdravotnický personál. V rámci přístavby bude dokončena také rekonstrukce severní části objektu. Předpokládané investiční náklady jsou 30 milionů korun.

Nákup magnetické rezonance nové generace podpořila a schválila přístrojová komise Ministerstva Zdravotnictví ČR a je také v souladu s rozvojem radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice. „Kapacita současné magnetické rezonance pro pacienty Pardubické a Chrudimské nemocnice už nedostačuje. Při plném vytížení přístroje bude návratnost této investice nejdéle do čtyř let. V dalších nejméně čtyřech letech pak provoz přístroje přinese zisk do hospodaření nemocnice v objemu 15-20 milionů korun ročně,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Rekonstrukce podlah a obkladů na operačních sálech Orlickoústecké nemocnice

V Ústí nad Orlicí bude dokončena rekonstrukce operačních sálů ve 2. nadzemním podlaží budovy B. Bude provedena výměna podlah, výstavba nové příčky, obměna obkladů a dlažby a posuvných dveří, vše za necelé dva miliony korun. 

Předběžné informace o veřejné zakázce na projekt centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici

Pardubický kraj dnes ze zákona zveřejnil předběžné oznámení o veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici v otevřeném řízení. Zadávací řízení může vyhlásit nejdřív za měsíc po tomto oznámení.

Zdroj: pardubickykraj.cz

bg-top-1