Pardubický kraj pokračuje v investicích do všech svých pěti nemocnic akutní lůžkové péče

Pardubický kraj pokračuje v investicích do všech svých pěti nemocnic akutní lůžkové péče
foto: www.pardubickykraj.cz/Litomyšlská nemocnice
01 / 11 / 2022

Jednou z nich je Litomyšlská nemocnice, pro níž schválili radní desetimilionovou investici do zlepšení podmínek zaměstnanců. Přestavba části podkroví pavilonu „I“, kde se nachází interna a LDN, by měla být zahájena na jaře příštího roku.

Chceme zahájit vestavbu nových šaten a zázemí pro personál do části podkroví pavilonu ‚I‘, propojit první až třetí podlaží budovy novým výtahem se schodištěm a zvýšit požární bezpečnost objektu. S kolegy jsme schválili zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku, její součástí kromě výše uvedeného bude i úprava elektroinstalace. Díky tomu zlepšíme podmínky našim zaměstnancům i umožníme snazší pohyb po samotné budově,“ přibližuje záměr Pardubického kraje Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Pokud půjde vše podle schváleného harmonogramu, tak začne stavba na jaře příštího roku, hotovo by mělo být ve druhé polovině roku 2024. Stavební práce se budou provádět po částech za provozu všech kanceláří, pokojů lékařů, šaten a hygienického zázemí, které jsou v podkroví již umístěny. „Ve smlouvě navrhujeme předání staveniště na konci března 2023 a na práce bude mít stavební firma zhruba rok a čtvrt, ten termín dokončení je z části i podmíněn tím, že bude třeba sestavit harmonogram prací, aby mohli dělníci pracovat a zároveň v místě mohl fungovat i personál. Celková předpokládaná cena zakázky je dle zadávací dokumentace 10,3 milionu korun bez daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Plánovaná úprava podkroví a další zmíněné záměry jsou jednou ze součástí dlouhodobých investic kraje do Litomyšlské nemocnice. „Jak jsme již avizovali v minulosti, s Litomyšlskou nemocnicí do budoucna počítáme a kraj jako její zřizovatel do nákupu nového vybavení a rekonstrukcí budov za poslední roky investoval přes 100 milionů korun. Kromě nedávné rekonstrukce interny a výměny střechy na monobloku došlo například k pořízení nového vybavení na operační sály, plicních ventilátorů, sítnicového laseru, nového CT – počítačového tomografu a RTG přístrojů. Vybudování lepšího zázemí pro zaměstnance nebude poslední investicí do tamní nemocnice,“ dodává náměstek hejtmana Roman Línek. Kromě kraje s rozvojem nemocnice pomáhá i městem zřízený Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Ten v posledních letech pomohl zajistit nákup nového izolátoru nukleových kyselin do laboratoře, sterilizačních kontejnerů pro operační nástroje či například upgrade databázového systému pro oční oddělení.

www.pardubickykraj.cz

 

Tagy článku