Pardubický kraj, Pavel Šotola: Snažíme se dotacemi pro sociální služby vyplnit bílá místa v jejich potřebách

Pardubický kraj, Pavel Šotola: Snažíme se dotacemi pro sociální služby vyplnit bílá místa v jejich potřebách
foto: www.pardubickykraj.cz/Auto pro sociální služby
17 / 05 / 2021

Některé dotační tituly v oblasti sociálních služeb jsou k dispozici několik let, ale další postupně vznikají po konzultaci kraje s poskytovateli.

Podle radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly se při jejich vyhlašování musí protnout strategické směřování kraje v této oblasti s aktuálními potřebami poskytovatelů.

 

„Mezi naše priority patří také podpora terénních a ambulantních služeb. Podporujeme terénní péči o seniory, hendikepované, rodiny s dětmi, služby pro pěstouny, ale také řadu služeb, které lidem umožní plně prožívat život v jejich konkrétním věku a stavu. Z mapování potřeb v terénu ale vyplynuly i některé další potřeby, na které sociální služby, především z řad neziskových organizací, těžko dosahují. Tak vznikl dotační program pro materiálně technické vybavení sociálních služeb. Letos jsme v rámci tohoto programu schválili poskytnutí dotací ve výši téměř 1,5 milionu korun. Tyto prostředky využijí poskytovatelé třeba na pořízení automobilu pro terénní péči, na nové pomůcky pro hendikepované či nákup různé techniky,“ uvedl Pavel Šotola.

 

Milion korun rozdělil kraj také mezi organizace zabývající se prorodinnými aktivitami. Příjemci jsou většinou rodinná a mateřská centra ale i další neziskové organizace.

www.pardubickykraj.cz

 

Tagy článku