Pardubický kraj: Náš kraj bude motorem rozvojových projektů v regionu, říká radní Ladislav Valtr

Pardubický kraj: Náš kraj bude motorem rozvojových projektů v regionu, říká radní Ladislav Valtr
foto: pardubickykraj.cz/Ladislav Valtr, radní
20 / 11 / 2020

Bývalý starosta Chocně a poté čtyři roky krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr stojí před novou výzvou. Ve vedení kraje bude mít v příštích čtyřech letech v gesci regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Přebírá tak oblast, pro kterou je stěžejní hledání potřeb a příležitostí rozvoje kraje v celém jeho území, realizace projektů a k tomu úspěšné čerpání evropských, ale i národních dotačních prostředků.

Jste vystudovaný ekonom. Lze říci, že v nové pozici ještě více využijete této své odbornosti? 

Ekonomika a strategické řízení mají své jasné uplatnění a potřebnost ve většině oborů, zdravotnictví a rozvojových projektů nevyjímaje. V nové pozici pak mohu navíc nabídnout letitou praxi ve vícezdrojovém financování projektů a vlastní přímé zkušenosti z čerpání evropských dotací z pozice měst i firem.

 

době vašeho působení v oblasti zdravotnictví se podařilo připravit a nastartovat řadu projektů i s přispěním evropských fondů. Hovoří se také o programu REACT-EU. Jak to s ním vypadá nyní? Má kraj šanci?

Jsem rád, že náročnou přípravu skutečně významných investic do našich nemocnic budu moci v novém období i nadále podporovat a přispět tak k jejich realizaci a úspěšnému dokončení. Právě pod oblast regionálního rozvoje přešly všechny klíčové zdravotnické projekty, pro které chceme usilovat o evropské dotace z programu REACT-EU. Shledávám tak skutečně mimořádnou příležitost získat z externích zdrojů až miliardové částky. První výzvy očekávám na začátku příštího roku. Vše směřujeme k tomu, abychom byli s našimi projekty maximálně připraveni. Projekty, se kterými hodláme bojovat až o stoprocentní podporu z unijních prostředků, jsou známé. Prioritou jsou klíčové pavilony s urgentní medicínou a také nemocnice v oblasti následné péče. Některé stavby už běží, uplatnit totiž můžeme náklady i zpětně od začátku února letošního roku. Do karet nám tedy hraje právě naše připravenost. Nejistotu v tento moment způsobuje dosud nejasná výše alokace programu dosažitelná pro kraje.

 

Blíží se nové programové období všech dalších evropských fondů. Máte již signály, na co by měl být kladen největší důraz?

Už dlouho všechna ministerstva zdůrazňují nutnost zmíněné připravenosti. Jsem přesvědčen, že náš kraj nezaspal. V tuto chvíli máme více než stovku projektů v různé fázi přípravy. V portfoliu máme projekty za všech oblastí, od dopravy přes zdravotnictví až po školství. Věříme si také s projekty v oblasti životního prostředí nebo IT. Po červencových razantních krocích Evropské unie v oblasti dotační politiky se také Pardubickému kraji otevřely nové příležitosti. Objektivním limitem zde bude hledisko krajského rozpočtu v případě propadu inkasa sdílených daní. Realizace těchto projektů, byť s dotačním potenciálem, totiž vesměs znamená potřebu celkového předfinancování a významnou spoluúčast, a to jsou v krajské kumulaci obrovská čísla.     

           

Do oblasti regionálního rozvoje spadají také různé menší krajské dotační tituly. Plánujete jejich obměnu nebo je stávající struktura dostatečná?

Tady nás čeká velký kus práce. Již v prosinci proto předložíme zastupitelstvu kraje novou Strategii rozvoje Pardubického kraje 2021-2027. Tento důležitý strategický dokument určí hlavní nové vize, cíle a potřeby našeho kraje. My bychom chtěli s dotačními tituly pracovat tak, aby lépe odrážely výstupy nové krajské strategie. Od ustavujícího zastupitelstva na odboru rozvoje pracujeme na aktualizaci dotačních titulů z oblasti regionálního rozvoje. Na konci roku předložíme radě kraje návrhy, které se nově zaměří především na řešení problematiky disparit, tedy nerovnoměrného vývoje jednotlivých oblastí našeho kraje. V příštím roce bychom pak chtěli tento pohled promítnout i do ostatních krajských dotačních titulů.

 

Pojem inovace, který je také součástí vaší gesce, je poměrně široce vyložitelný. Co si pod ním máme z pohledu kraje představit?

Role kraje je v oblasti podpory inovací podstatná. Zkusím vypíchnout to nejdůležitější – máme zde krajem spolupodporovaný Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), který pomáhá začínajícím podnikatelům a vyhledává a podporuje především ty subjekty, jejichž nápady mají inovační potenciál. Dle mého názoru čeká také samotný P-PINK v následujících letech růst a významné investice, díky kterým se rozšíří poskytované služby tohoto inkubátoru. Dále jako kraj vyhlašujeme dotační programy na podporu inovativních projektů. Právě v těchto dnech probíhá schvalování dalších záměrů. A nesmíme také zapomenout na roli významného koordinátora v území, mimo jiné prostřednictvím Krajské rady pro inovace, kde budeme propojovat partnery z podnikatelského a akademického sektoru.

 

Jaké hlavní úkoly čekají vás a odbor rozvoje v nejbližších měsících, resp. letech?

Oblast regionálního rozvoje má nesmírně širokou a pestrou náplň. Především bychom chtěli uspět nejen se zmiňovanými zdravotnickými projekty ve výzvách REACT-EU, ale v tomto programovém období chceme zdárně dokončit všechny rozjeté dotační projekty. Za všechny mohu jmenovat rekonstrukce Winternitzových automatických mlýnů a zámku v Pardubicích, desítky silničních projektů nebo složitý projekt Digitálně technické mapy. Zároveň velmi brzy předložíme návrhy nových strategických dokumentů, aby byl Pardubický kraj pro čerpání dotací připraven i koncepčně. Aktuálně nám také pokračuje administrace mnoha stovek projektů kotlíkových dotací, kde je cílem disponibilní prostředky pro zlepšení životního prostředí doručit všem oprávněným žadatelům. A samozřejmě souběžně intenzivně pokračujeme v přípravě projektů pro nové programové období 2021+. Protože štěstí přeci přeje připraveným.

 

Když bychom spolu hovořili za čtyři roky, co byste rád viděl pohledem zpět? S čím budete spokojený?

Byl bych rád, pokud by se o Pardubickém kraji mluvilo jako o úspěšném a spolehlivém partnerovi v oblasti dotačních výzev. Mým cílem je, aby byl Pardubický kraj aktivnějším hráčem v oblasti územního rozvoje, aby byl významnějším partnerem pro obce a města v našem území, aby byl rádcem a v pravou chvíli dokázal také podat pomocnou ruku, která ale nemusí mít vždy finanční podobu.

Autor: Dominik Barták

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku