PARDUBICKÝ KRAJ: Léčebna v Jevíčku projde revitalizací

PARDUBICKÝ KRAJ: Léčebna v Jevíčku projde revitalizací
foto: www.pardubickykraj.cz/Léčebna Jevíčko
29 / 09 / 2022

Areál léčebny v Jevíčku je unikátním léčebným zařízením, které bylo navrženo pro rekonvalescenci pacientů s tuberkulózou.

Terén parku a venkovního areálu je uzpůsoben pro nenáročný pohyb pacientů, potřebná je však revitalizace vzhledem k technickým prvkům, které jsou v havarijním stavu, nebo nutným vegetačním úpravám. Projektu dali zelenou krajští radní na svém posledním jednání.

„Léčebna je důležitou součástí systému zdravotnictví nejen pro náš kraj, lidé sem míří ze všech koutů republiky. Kromě lékařské péče má pro hospitalizované pacienty velký význam park v areálu léčebny. V nedalekém lese najdeme například jehličnany produkující éterické oleje, které napomáhají lepšímu hojení plic. Pacientům rovněž pomáhaly i silice z květin, ty se však z areálu postupně vytratily. Kromě vegetačních úprav je nutné opravit některé cesty nebo schody v parku, v současném stavu jsou pro pacienty nepoužitelné,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Revitalizace by měla zahrnovat vegetační úpravy v parku, které budou spočívat ve výsadbách nových stromů, dosadbách keřů, ošetření stávajících stromů, kácení a odstranění pařezů dožilých stromů, v obnově trávníků a založení květinových záhonů. „Naším cílem je vytvoření bezpečného prostředí pro pohyb pacientů v parku. Exteriér léčebny byl původně navržen k rehabilitaci pacientů a byl také k tomuto účelu využíván. V dnešní době známe moderní přístupy na principech zahradní terapie, a právě návrh prvků jako jsou záhony rostlin se silicemi či možnost pacientů se rostlinami obklopovat, urychluje rekonvalescenci. Mimoto areál slouží také jako místo setkávání pacientů s rodinnými příslušníky,“ vysvětlila záměr projektu náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Stromy ve špatném stavu již byly vykáceny a místo nich byly vysazeny nové. Porosty smrků a borovic navíc čelí zničení kůrovcem, jenž tu v uplynulých letech napáchal velké škody. Obnova vegetace musí také respektovat památkové hodnoty parku. Kromě již zmíněných cest a schodů by měla být v areálu opravena i sportoviště a vyměněn orientační systém.

„Odhadované náklady na revitalizaci venkovního areálu činí 8,3 milionu korun, a to včetně nákladů na pořízení projektové dokumentace. Podle předběžných předpokladů by mohla výdaje z velké části pokrýt dotace z evropských fondů ve výši 6,6 milionů korun,“ sdělil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku