Pardubický kraj je průkopníkem změn i v péči o duševně nemocné

Pardubický kraj je průkopníkem změn i v péči o duševně nemocné
foto: www.pardubickykraj.cz/Ivan Bartoš
21 / 02 / 2023

Jedním z témat, které zaujalo ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše v Pardubickém kraji, byla transformace péče o lidi s duševním onemocněním. Také zde využívá Pardubický kraj evropské dotace. Proto cesta ministra vedla minulý týden i do Předhradí u Skutče.

„Náš kraj je v této oblasti opravdu průkopníkem a Předhradí je krásnou ukázkou. V lednu 2021 jsme se sociálními službami definitivně opustili gotický hrad Rychmburk, kde klienti po řadu let bydleli v ústavním prostředí. Transformace se rodila od roku 2015, začínala chráněným bydlením pro samostatnější klienty ve Skutči a pokračovala rekonstrukcí nebo budováním různých typů komunitního bydlení v okolí s tou mírou podpory, kterou klienti aktuálně potřebují,“ nastínil proces změn radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola.

Zdeněk Mikšovský / www.pardubickykraj.cz

Při této cestě by se kraj neobešel bez pomoci evropských fondů. Ty jsou důležité nejen jako zásadní pomoc při stavebních investicích, ale také při nastartování změn v péči o klienty. „Pro naše zaměstnance se zcela změnil dříve zaběhnutý způsob práce. Nejsou jen pečovateli, ale stali se v mnoha případech průvodci na cestě k zotavení. Dříve k nám mnoho lidí přicházelo na zbytek života, ale nyní se nám daří klienty podporovat a vracet do samostatného života,“ uvedl ředitel Domova na cestě Jakub Vávra s tím, že jeho zaměstnanci již nyní sdílí zkušenosti se zaváděním praxe orientované na osobní zotavení s dalšími podobnými službami v republice. 

Pro klienty přívětivější sociální služby ocenil i ministr Ivan Bartoš. „Lidé s duševním onemocněním se tak mohou dál zapojovat do života a přebírat za sebe zodpovědnost. Je to jeden z nejlepších případů transformace ústavní péče v České republice a já jsem rád, že i takové věci můžeme z evropských fondů podporovat. Krásný hrad Rychmburk, kde byli klienti předtím umístěni, tak mohl otevřít své brány turistům. Přijeďte se podívat, je tu krásně!“ dodal ministr na své facebookové stránce.

 

Rozvojové plány má i obec Předhradí

S Ivanem Bartošem se setkali i starosta obce Předhradí Zdeněk Mikšovský spolu s místostarostkou Vendulou Rybenskou a architektem městské památkové zóny Petrem Budilem. „Ukázali jsme mu brownfield bývalého pivovaru, který bychom chtěli revitalizovat a oživit moderním způsobem, aby mohl sloužit nejen místním obyvatelům, ale také návštěvníkům z celého regionu. Kromě kulturní a společenské funkce by mohl být využit i k turistice či různým druhům podnikání. Chceme si vytvořit představu na reálných základech, která může být rozdělena do více etap tak, aby nepokračovala degradace budov. Podle zkušeností pana ministra z Terezína či Josefova se ale zřejmě neobejdeme bez dalšího investora. Nicméně nám zatím přislíbil přehled dotačních možností i příklady dobré praxe z dalších míst,“ řekl starosta Mikšovský. Ten s ministrem konzultoval také otázky dostupného bydlení s různými druhy podpory a rovněž udržitelný rozvoj ve zdejší mateřské škole. Obec aktuálně realizuje i lokalitu pro výstavbu 15 rodinných domů.

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku