PARDUBICKÝ KRAJ: Hospodaření za loňský rok dopadlo dobře

PARDUBICKÝ KRAJ: Hospodaření za loňský rok dopadlo dobře
foto: www.pardubickykraj.cz/Nemocnice Pardubického kraje
02 / 06 / 2022

Rada Pardubického kraje jako zástupce jediného akcionáře tento týden projednala auditovanou výroční zprávu Nemocnice Pardubického kraje (NPK). Tato akciová společnost v loňském roce dosáhla mírného zisku.

„V návaznosti na ručení za závazky plynoucí z plánovaného rozvoje našich nemocnic a jejich areálů jsme v loňském roce navýšili základní kapitál společnosti. Ten tak v současné době činí 1,5 miliardy korun,“ uvedl za zřizovatele hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který také ocenil aktuální hospodaření společnosti. „V roce 2011, kdy jsem nastoupil do pozice radního pro zdravotnictví, byla zdravotnická zařízení v hlubokých ztrátách a prvním krokem bylo sloučení pěti samostatných krajských nemocnic do jedné akciové společnosti. Výsledky hospodaření dlouhodobě ukazují, že vytvořit jednu akciovou společnost byla nejlepší varianta pro celé krajské zdravotnictví. Díky tomu realizujeme největší investice do krajského zdravotnictví v historii Pardubického kraje,“ doplnil hejtman.

 

„Výsledek hospodaření za minulý rok ovlivnilo několik zásadních faktorů,“ řekl předseda představenstva NPK Tomáš Gottvald. „Dominantně se na výsledku pozitivně projevil především dopad kompenzační vyhlášky a vyúčtování se zdravotními pojišťovnami. Na záporné stránce to pak byly náklady vyplývající zejména z covidové situace, kdy nemocnice musely z nařízení státu zřizovat covidové jednotky a omezovat plánovanou péči. Na nemocnicích byl provoz vakcinačních a odběrových míst. Změny vedly jednak ke zvýšené spotřebě materiálu, a jednak k nárůstu personálních nákladů a náhrad z nich plynoucích.“

 

Přebytek hospodaření za loňský rok je vzhledem k rozpočtu drobný, činí 2,5 milionu korun. Akcionář souhlasil s tím, že bude ponechán v nerozděleném zisku NPK z minulých let. „To, že hospodaření za loňský rok dopadlo dobře, ale neznamená, že je nyní vše bez problémů. Lékaři a zdravotníci jsou po dvou letech mimořádných situací unavení a není jednoduché získávat kvalifikované lidi, kteří budou ochotni kromě práce brát i další služby, jak je v nemocnicích potřeba. Personální stabilizaci a vytváření dobrých podmínek pro zaměstnance vidím jako jeden z hlavních úkolů této doby,“ konstatovala náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

 

Zdravotnictví stejně jako ostatní obory silně ovlivňuje nejen pandemie, ale i aktuální geopolitická situace. „Žít s pandemií jsme se v rámci provozu zdravotnického zařízení již naučili, byť i nadále pro nás období, kdy je covid aktivní, znamená ekonomickou zátěž. V období klidu, které bychom měli využít k opětovnému nastartování produkce, však řešíme, jak se vyrovnáme s ekonomickými dopady plynoucími z válečného konfliktu. Ať už jde o zdražování energií a služeb nebo inflaci. I rok 2022 tak bude pro Nemocnici Pardubického kraje náročný,“ uzavírá Tomáš Gottvald.

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku