Pardubický kraj: Hejtman Martin Netolický navštívil Domov seniorů v České Třebové

Pardubický kraj: Hejtman Martin Netolický navštívil Domov seniorů v České Třebové
foto: nempk.cz/Domov seniorů
09 / 09 / 2020

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Domov seniorů v České Třebové. S ředitelkou Magdalénou Peterkovou hovořil o investičních záměrech v rámci domova, síti sociálních služeb v Pardubickém kraji, ale také dotačních možnostech z fondů evropské unie.

„Českotřebovský domov má v tuto chvíli kapacitu 101 lůžek včetně čtyř lůžek na odlehčovací péči, kde se předpokládá navyšování zájmu o tento typ služby. Stávající kapacita je nedostačující, a proto bude v dohledné době nutné řešit komplexní investice do modernizaci domova. Hlavně budova B dnes rozhodně neodpovídá svým zázemím prostředí, které by si senioři zasloužili,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Spíše než stavbu nových domovů pro seniory bych řešil úpravu stávajících prostor, ale především je nutné se zaměřovat na rozšiřování kapacit terénní péče tak, aby seniorům byl umožněn život primárně ve svém domácím prostředí,“ řekl hejtman Martin Netolický, který s ředitelkou Magdalénou Peterkovou hovořil také o síti sociálních služeb a financování či opatřením proti šíření koronaviru.

Domov senioru / nempk.cz 

Historie sociálních služeb v České Třebové sahá do roku 1910, kdy byl ve stávající budově B Domova pro seniory provozován chudobinec, vojenský lazaret a chorobinec. V roce 1947 vznikl Domov důchodců s kapacitou 40 uživatelů. V roce 1978 byla budova Domova důchodů zrekonstruována a provoz byl zahájen v roce 1980. K 1. říjnu 2001 byla městem zřízena příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová a do nabízených služeb přibyla i Pečovatelská služba. V prosinci roku 2003 byla otevřena nová budova Domova pro seniory a obě budovy v současné době slouží k poskytování pobytových služeb 97 seniorům. Zatím poslední službou, která rozšířila nabídku, je od 1. 1. 2020 Odlehčovací služba s kapacitou čtyři lůžka.

Tagy článku