Pardubický kraj: Dotace na defibrilátory

Pardubický kraj: Dotace na defibrilátory
foto: www.pardubickykraj.cz/Pardubicky kraj logo
07 / 03 / 2022

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila vyhlášení dotační výzvy na pořízení automatizovaných externích defibrilátorů (AED) pro obce do deseti tisíc obyvatel.

Celkově má kraj na tyto účely vyčleněno 600 tisíc korun. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt může činit maximálně 40 tisíc korun.

„V rámci programu budeme podporovat nákup automatizovaných externích defibrilátorů pro obce do 10 tisíc obyvatel.  Podmínkou musí být veřejná dostupnost AED v režimu 24/7 a jeho uložení ve venkovním vyhřívacím boxu. AED dále napojí na složky IZS Pardubického kraje. Našim cílem je zefektivnění spolupráce obcí a složek IZS při záchraně lidských životů. Celkově máme v tuto chvíli na tyto účely vyčleněno 600 tisíc korun. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt může činit maximálně 40 tisíc korun,“ přiblížila nový dotační program náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.  „Pořízení AED v obci rozšíří síť dostupných AED v kraji. Jedná se o systémový a velmi potřebný krok ke zvýšení bezpečnosti občanů Pardubického kraje. Srdeční zástava v Evropě postihuje přibližně půl milionu lidí ročně. Nejčastější příčinou je onemocnění srdce, například akutní infarkt srdečního svalu. Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků, a proto nikdo neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody nebo zda pomoc nebude potřebovat sám. Poskytnutí pomoci je přitom velmi jednoduché, stačí zavolat na linku 155 a začít s prováděním srdeční masáže. Laická resuscitace až trojnásobně zvyšuje šanci postiženého na přežití a má zásadní vliv na kvalitu dalšího života postiženého.“, sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Matoušková.

Žádosti o dotaci je možné podávat o 11. 4. do 6. 5. Poskytnuté finanční prostředky v dotačním programu musí být vynaloženy a prokazatelně uhrazeny příjemcem v období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022. Další zásady, včetně vyhlášení dotačního programu, jsou zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a na webových stránkách www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-zdravotni-politiky/115654/.

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku