Pardubická nemocnice: V biochemické laboratoři byl slavnostně představen špičkový analytický systém

11 / 04 / 2016

Díky špičkovému technickému vybavení se proces analýzy krve nemocných v Pardubické nemocnici výrazně urychlil. Oddělení klinické biochemie a diagnostiky začalo využívat nový automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy, díky němuž lékaři obdrží výsledky rozboru během krátké doby. Moderní linka byla dnes slavnostně představena za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Teska Arnoštové, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka, prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a náměstka pardubického primátora Jakuba Rychteckého.

„Je to další krok, kterým se nemocnice v našem kraji posunuje mezi špičková pracoviště,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Přeji tedy lékařům, aby jim to pomohlo k rychlejšímu stanovení diagnózy a správnému rozhodování o dalším postupu léčby a pacientům, aby díky tomu mohli strávit v nemocničním zařízení co nejkratší dobu.“

„Moderní technologie nahradila dosud používaný systém, který již nedostačoval požadavkům na prováděné analýzy. Byl už morálně zastaralý a poruchový,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Výrazně se urychlila práce biochemické laboratoře a zároveň se zkvalitnil celý analytický proces. Zvýší se i kapacita, což je spolu s větší rychlostí velkým pozitivem zejména při ranní špičce, kdy se po celé nemocnici provádí velké množství odběrů krve,“ dodal náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči Vladimír Ninger.

Díky tomu, že nemocnice získala statut vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, se jí otevřela cesta k získání dotace určené na vybavení právě pro tato špičková pracoviště. Nákup technologie pro biochemickou laboratoř v hodnotě více než 30 milionů korun byl financován z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci obměny přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Pardubického kraje - Pardubické nemocnice.

„V rámci tohoto projektu byl do Pardubické nemocnice zakoupen ještě systém pro navigované endoskopické operační výkony na ORL kliniku, laparoskopicko-endoskopická sestava pro urologii a hematologická linka. Toto nové přístrojové vybavení přinese další zkvalitnění péče o onkologicky nemocné,“ řekl generální ředitel Gottvald. „V naší nemocnici v průběhu loňského roku nastal výrazný posun díky rozsáhlé přístrojové obměně a modernizaci vybavení. Nejen v rámci Komplexního onkologického centra. Řada oddělení získala špičkové technologie, které jsou předpokladem k poskytování zdravotní péče na úrovni dnešní doby. Naši pacienti i personál si to zaslouží,“ dodala ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - oddělení komunikace a marketingu, Kyjevská 44, 53203 Pardubice Tel.: +420 466 011 255 Web: www.nempk.cz

page1image21680

Automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy tvoří preanalytická linka, která zrychlí a zkvalitní zpracování krevních vzorků před vlastní analýzou. Zajistí kvalitní a rychlou centrifugaci a zkumavky přepraví na automatickém dopravníku k biochemickým analyzátorům.

„Vše je plně automatizované,“ uvedl primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Jiří Skalický a dodal: „Největší posun oproti předchozímu systému nastal právě v rychlosti. Po předání krevního vzorku na náš příjem jsme schopni do jedné hodiny vydat výsledky. Zejména v ranní špičce, kdy se zpracovává třeba 250 vzorků, to dříve bylo velmi složité.“

Rychlejší analýza je velkým pozitivem pro nemocné a pro práci lékařů. „Zejména to platí pro jednotky intenzivní péče a akutní ambulantní příjmy. V obou případech lékaři čekají na výsledky, aby se mohli rozhodovat o další léčbě. Čím rychleji je obdrží, tím dříve mohou nastavit léčbu. Pro ně a pochopitelně i pro pacienty je rychlost zcela zásadní,“ upozornil primář Skalický.

Rychlosti analytického procesu pomáhá i kvalitnější vybavení nového systému, které umožní najednou zpracovat více krevních vzorků. Starší přístroj měl pouze jednu centrifugu, nový má už dvě. „Pokud je potřeba statim rozbor, do dvou minut je krev v centrifuze. U rutinních analýz do pěti minut,“ řekl primář Skalický.

Součástí systému jsou dva biochemické analyzátory, z nichž jeden byl pořízen nově v rámci této přístrojové obnovy. Výrazně zvýší kapacitu analyzovaných krevních vzorků. „Dosud používaný analyzátor Vista 500 už kapacitně nestačil, potřebovali jsme mít dva silnější přístroje. Nyní jsme získali druhý analyzátor typu Vista 1500 a můžeme zpracovat více krevních vzorků,“ uvedl primář Skalický s tím, že přístrojovou obměnu biochemické laboratoře ještě doplňuje nová linka na zpracování močových vzorků se dvěma analyzátory.

Zdroj: nempk.cz

pce got