Pardubická nemocnice: Urologové provedli historicky první laparoskopickou resekci ledviny

23 / 08 / 2016

Urologické oddělení Pardubické nemocnice díky nově pořízenému vybavení rozšiřuje spektrum operačních výkonů. V těchto dnech byla na tomto pracovišti provedena historicky první resekce ledviny laparoskopickou metodou v Pardubické nemocnici. Primář oddělení Abdulbaset Hafuda spolu se svým týmem operoval sedmdesátiletého muže z Hlinska pro nádor ledviny.

pce uro

 

 

 

„Laparoskopie má v urologii největší využití ze všech chirurgických oborů. Je pozitivní, že nyní už můžeme tyto výkony provádět přímo na našem pracovišti. Dosud jsme k tomu využívali centrální operační sály,“ pronesl primář Hafuda.

Rozšíření operativy umožnilo nové vybavení urologického oddělení. „V rámci modernizace Komplexního onkologického centra byla na urologické pracoviště zakoupena špičková laparoskopicko- endoskopická sestava,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

Nákup moderní technologie byl realizován díky evropské dotaci z Integrovaného operačního programu a také finančním příspěvkům od sponzorů a přátel Pardubické nemocnice. V urologii bude mít široké uplatnění.
„Urologie patří v současnosti mezi přední obory zabývající se léčbou onkologických onemocnění. Nemocných neustále přibývá. Třeba karcinom prostaty je druhý nejčastějším onkologickým onemocněním u českých mužů. Rozšíření operačního spektra na urologickém oddělení Pardubické nemocnice, které je specializovaným pracovištěm pro celý kraj, znamená zvýšení kvality poskytované péče. To je dobrá zpráva pro pacienty,“ pronesl Vladimír Ninger, náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro zdravotní péči. „Můžeme nyní rutinně provádět nefrektomii, resekci ledviny, radikální prostatektomii, radikální cystektomii a další drobnější výkony,“ dodal primář Hafuda.

Historicky první resekci ledviny prováděnou přímo na urologickém pracovišti již má spolu se svým týmem za sebou. Operoval sedmdesátiletého muže z Hlinska pro nádor ledviny. „Zvolili jsme metodu rukou asistované laparoskopické resekce z důvodu bezpečnosti a rychlosti. Chtěl jsem co nejkratší a co nejméně komplikovanou operaci,“ uvedl primář Hafuda a dodal: „Při této metodě si operatér prostrčí ruku handportem, laicky řečeno rukávem. Pomáhá si tak nahmatat útvar. V případě tohoto pacienta se jednalo o pravděpodobně zhoubný nádor velikosti 35 milimetrů, který nebyl úplně na povrchu.“

Operace ukázala výhody pro nemocné. Již čtvrtý den po zákroku byl pan Josef propuštěn do domácího léčení. „Jsem rád, že jsem šel na operaci do Pardubické nemocnice. Nemám žádné problémy, cítím se dobře. Už večer po operaci jsem mohl vstát z postele. Jsem maximálně spokojen s přístupem lékařů i sester,“ pochvaloval si pacient. „Laparoskopie je elegantní operační metoda. Doba rekonvalescence i pracovní neschopnost jsou mnohem kratší. Pacienti před dvaceti lety po takovém zákroku leželi nehnutě na posteli až čtrnáct dnů a v nemocnici byli skoro tři týdny,“ řekl primář Hafuda.

Laparoskopická metoda bude mít široké uplatnění na urologickém oddělení Pardubické nemocnice. Ale pochopitelně nebude využitelná u všech pacientů. „Pokud se jedná o velký nádor a jsou postižené i uzliny nebo jsou problémy s velkými cévami, je bezpečnější otevřená operace,“ uvedl primář Hafuda. „Naštěstí pokročilých nádorů ubylo, protože se zkvalitnila diagnostika nádorů ledvin a výrazně se zvýšil včasný záchyt. Většina nemocných přijde včas, což znamená mnohem větší šanci na vyléčení a méně náročnou léčbu. Třeba u tohoto pacienta vše končí resekcí ledviny, již není nutná další onkologická léčba, pouze bude trvale sledován naší ambulancí.“

Zdroj: nempk.cz