Pardubická nemocnice: Starou dámu zkoumal počítačový tomograf - odborníci poprvé snímali sochu

03 / 08 / 2016

Neobvyklého pacienta měli nedávo na radiodiagnostickém oddělení Pardubické nemocnice. Není divu, že dáma byla trochu omšelá a oprýskaná, vždyť jí určitě bude víc než 500 let. Na zdravotní stav dřevěné gotické sochy Panny Marie Bolestné z Chrudimska se podívali odborní restaurátoři, kteří by ji v budoucích měsících měli dát zase trochu „do formy“.

dsc0517-002

 

„Jsem potěšený, že přístroje v naší krajské nemocnici mohou přispět nejen ke zdravotním účelům, ale také pomoci našemu kulturnímu dědictví. V našem kraji je to první zkušenost a věřím, že tyto výzkumy poslouží k tomu, že řadu cenných gotických děl uvidíme brzo v mnohem lepším stavu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek, který výzkum zprostředkoval a dohodl s Nemocnicí Pardubického kraje, že v odůvodněných případech je možné použít moderní diagnostické přístroje i k tomuto účelu.

„V Pardubické nemocnici jsme takový průzkum sochy prováděli vůbec poprvé. Radil jsem se předtím s kolegou Lisým z Fakultní nemocnice Motol, který již s restaurátory spolupracoval. Ale přesto jsme se nevěděli, co máme očekávat. Na druhou stranu z našeho odborného hlediska na tomto snímání sochy nic není. Jediným limitem je to, aby se socha na CT přístroj vešla,“ řekl Leoš Ungermann, primář radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice.

Zdravotnický přístroj je schopen tzv. „nahlédnout pod povrch“ a to nejen lidského těla, ale i povrchových úprav gotické plastiky. „S jeho pomocí dokážeme poznat strukturu dřeva, z kolika kusů dřeva a jakým způsobem byla socha zhotovena, jaké se pod povrchem skrývají nátěry, defekty, nebo jiné taje. Je možno zjistit co je původní a co bylo k soše v průběhu staletí přidáno, případně, zda někde kousek nechybí,“ řekla restaurátorka Hana Vítová.

Průzkum počítačovým tomografem je však jen malou částí komplexní restaurátorské práce. Tato gotická plastika má být poprvé za více než 500 let svého života komplexně restaurována. Navíc jde o první z řady soch, které projdou procesem průzkumů, zkoumání, restaurování, a na závěr vystavení veřejnosti.

Pardubický kraj má v úmyslu rozšířit stávající spolupráci s Akademií věd ČR. Ta v rámci dlouhodobého projektu zkoumá gotické umění celých východních Čech. Výsledkem bude komplexní odborné zpracování a průzkum výtvarného umění středověku a rané renesance, které se dochovaly do dnešní doby. Kromě sochařských památek bude předmětem projektu i desková, nástěnná a knižní malba, architektura, umělecké řemeslo, náhrobky a archeologické nálezy. Výstupem projektu bude velká výstava, na které budou nejvýznamnější díla představena veřejnosti a současně publikace, která bude obsahovat komplexní přehled uměleckých památek gotického a raně renesančního období východních Čech.

Zdroj: nempk.cz