Pardubická nemocnice: Očkovací centrum je připravené

Pardubická nemocnice: Očkovací centrum je připravené
foto: nempk.cz/Nemocnice Pardubice
30 / 12 / 2020

Některé české nemocnice již očkují, jiné na dodávky vakcíny stále čekají. Očkovací centrum v Pardubické nemocnici je připravené, seznam zájemců ze strany zdravotníků a záchranářů vytvořený.

Všichni by měli být touto symbolickou první dávkou vakcíny naočkováni v průběhu příštího týdne. Dalších přibližně 6000 vakcín má do kraje dorazit v průběhu ledna. Očkovací látky budou při teplotě -70 °C uskladněny v Pardubické nemocnici.

 

Toto zdravotnické zařízení totiž disponuje dostatečným zázemím pro uložení vakcíny, která se musí skladovat při teplotě -70 °C, ve druhé polovině ledna se jeho kapacita ještě zvýší. „Nemocnice zakoupí mrazicí box s kapacitou 124 800 dávek vakcíny. Momentálně je v nemocnici box, který má kapacitu přibližně 54 600 dávek vakcíny, běžně se však využívá pro jiné účely. Abychom zajistili, že budeme mít k dispozici dostatečné zásoby pro plánované očkování veřejnosti, je tento nákup nezbytný. Nový box by měl být v nemocnici k dispozici v druhé půli ledna. Kromě Pardubic má skladovací kapacity k dispozici ještě Orlickoústecká nemocnice,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

 

Zdravotníci v první vlně

Podle Strategie očkování proti nemoci covid-19, kterou vydalo MZČR, se v první fázi počítá s očkováním prioritních indikačních skupin, mezi kterými jsou zdravotničtí pracovníci. „Vzhledem k omezenému počtu vakcín jsme zjišťovali zájem mezi našimi zdravotníky, kteří se starají o pacienty s covidem-19 nebo pracují na rizikovějších pracovištích, jako jsou ARO, JIP, infekční či plicní oddělení,“ upřesnil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald a dodal, že očkovat se bude polovinou dávky, druhá se aplikuje s časovým odstupem 21 dní.

Nemocnice pro očkování zdravotníků připravila vlastní rezervační formulář, kterým zjišťovala poptávku mezi zaměstnanci. Už první den po spuštění v něm bylo registrováno přes 600 osob. Požadavek na očkování přišel také od zdravotnické záchranné služby, která zatím evidovala 185 zájemců.

 

Manipulace s vakcínou a pravidla pro očkování a očkovací centra

Skladování a následná manipulace s vakcínou vyžaduje striktní dodržování stanovených teplot a postupů. Po rozmražení je možné vakcínu skladovat při teplotě mezi 2 až 8 stupni, ale už jen maximálně po dobu pěti dní. V jedné ampulce je pět očkovacích dávek, které po správném naředění musejí být do pěti hodin aplikovány. To všechno jsou proměnné, s nimiž musejí zdravotníci počítat. „V Nemocnici Pardubického kraje, která patří mezi páteřní nemocnice a v jejíchž očkovacích centrech by pak mělo probíhat i navazující očkování, vznikl materiál, který popisuje fungování očkovacích center,“ osvětlila Michaela Matoušková s tím, že problémem je dostatek relevantních informací. Doteď například není zodpovězena otázka, kdo bude pacienty k očkování indikovat nebo konkrétní termín, kdy vakcína dorazí.

Nemocnice zatím plánují vznik dvou až tří očkovacích center pro veřejnost. Vše bude záležet na tom, jak se bude situace v kraji vyvíjet a jaká pravidla určí stát. „Státní správa na naše nemocnice přenesla další povinnost. Ve srovnání se zahraničím je záležitost očkování přesunuta téměř výhradně na bedra nemocnic, které však už musely zřídit odběrová místa a vybavit je jak hmotně, tak personálně. Musíme si uvědomit, že jejich kapacita není neomezená,“ řekla náměstkyně hejtmana.

 

Výhody očkování

Pokud se prokazatelně očkovaná osoba dostane do epidemiologicky významného kontaktu s nakaženým covid-19, nebude tomuto jedinci nařízena karanténa. Ta mu nebude nařízena ani v případě návratu z oblastí se zvýšeným výskytem tohoto onemocnění. Z dlouhodobého hlediska pak očkování přináší benefit v podobě delší ochrany proti covid-19 než samotné prodělání nemoci. Dostatečnou imunitu lze očekávat nanejvýš po dobu 90 dní od onemocnění. Očkovat se proto může nechat i osoba prodělaným onemocněním. Největší význam přináší očkování kdykoli po 90 dnech od prodělaného onemocnění.

Tagy článku