Pardubická nemocnice měla svůj den. Lákala prevence i silný filmový příběh

09 / 06 / 2016

Dozvědět se cenné informace o svém zdraví nebo o prevenci. A k tomu si prohlédnout technologické novinky, podívat se na Pardubice z unikátní vyhlídky na Vodárenské věži nebo za tmy usednout pod širým nebem před filmové plátno se silným příběhem oceněným Oscarem. Pardubická nemocnice se po roce opět otevřela veřejnosti a nabídla jí ve středu 8. června možnost prožít odpoledne či večer ve zdejším areálu jinak než v běžné roli pacienta. Již posedmé pořádala Den nemocnice, při němž nabídla pestrý zdravotní i doprovodný program završený večerním promítáním.

„Snažili jsme se i za běžného provozu nachystat pro návštěvníky všech věkových kategorií co nejvíce zajímavého, abychom jim představili naši nemocnici. Věřím, že se nám to povedlo. Pomohlo nám i počasí. Vyšlo báječně, přestože se akce konala na Medarda,“ pronesla ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová.

Stovky zájemců si tak mohly během odpoledního programu prohlédnout, co vše se v Pardubické nemocnici během roku změnilo. „Investice do modernizace pracovišť musí být každému pacientovi patrné již na první pohled,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Nemocnice udělala velký krok dopředu,“ dodal 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek.

pce film

Veřejnost se tak během Dne nemocnice, který se konal pod záštitou hejtmana Netolického a jeho 1. náměstka Línka, mohla nahlédnout na nově digitalizované radiodiagnostické pracoviště, seznámit se s novinkami v porodnici a porodní péči a také s vizí dalšího rozvoje v podobě plánovaného nového pavilonu psychiatrie a centrálního příjmu.

Další technologické novinky se v průběhu letošního roku v Pardubické nemocnici objeví. Při slavnostním zahájení akce předal předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Elektrárny Opatovice Václav Pašek symbolický šek na 300 tisíc korun, které jsou určeny na nákup čtyř kusů 4 ks monitorů vitálních funkcí pro Porodnicko-gynekologickou kliniku a dětské oddělení. Zároveň při této příležitosti šek na stejnou sumu předal i na pořízení operačního svítidla pro centrální operační sály v Chrudimské nemocnici.

Kromě možnosti seznámit se s některými pracovišti bylo pro veřejnost připraveno i široké spektrum preventivních vyšetření a specializovaných poraden. A na řadě z nich bylo po celou akci doslova plno. K hojně navštěvované prohlídce pigmentových znamének se tentokrát přidala zejména vyšetření v biochemické laboratoři nebo výživová poradna a měření tělesného tuku, o něž byl velký zájem.

„Oproti předchozímu ročníku jsme zdravotní program rozšířili, neboť důležitost prevence je nutné neustále připomínat. Jsme rádi, že se naše snaha setkala s kladnou odezvou u veřejnosti,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - oddělení komunikace a marketingu, Kyjevská 44, 53203 Pardubice Tel.: +420 466 011 255 Web: www.nempk.cz

page1image23344

Značné pozornosti veřejnosti se těšila i další novinka programu. Návštěvníci akce se ve velkém počtu zastavovali ve zdravotně-sociální poradně. „Lidé často v této problematice tápou, přitom je velice důležitá, zejména v péči o seniory. Proto jsme ji do Dne nemocnice zařadily a zájem veřejnosti o rady a informace v této oblasti nás potěšil,“ pronesl náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro léčebnou péči Vladimír Ninger.

Odpolední část doplnil bohatý doprovodný program s prezentacemi techniky a činnosti složek Integrovaného záchranného systému, Městské policie Pardubice, lázeňských a rehabilitačních zařízení z regionu, Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nebo pardubických sportovních klubů. A také s možností navštívit Vodárenskou věž a u ní si prohlédnout historické automobily a motocykly členů pardubického Veteran Klubu. „Všem partnerům, kteří se podíleli na programu Dne nemocnice, velice děkujeme. I s jejich přispěním se akce vydařila,“ pronesla ředitelka Urešová.

Den nemocnice třetím rokem po sobě zakončila večerní filmová projekce pod širým nebem. Tentokrát se v nemocničním areálu promítal americký snímek Pořád jsem to já vyprávějící silný příběh ženy bojující s Alzheimerovou chorobou. Na excelentní výkon Julianne Moore v hlavní roli oceněný Oscarem a Zlatým glóbem se přišlo podívat několik stovek diváků.

„Věřím, že Den nemocnice včetně vydařené filmové projekce nabídl všem návštěvníkům bez rozdílu věku atraktivní program a že v Pardubické nemocnici prožili příjemné odpoledne či večer. A budeme velice rádi, pokud si veřejnost z Pardubické nemocnice odnesla poznání, že v nás má vstřícný a důvěryhodný protějšek, jenž může nabídnout moderní a kvalitní léčbu,“ pronesl generální ředitel Gottvald.

page2image13192

Zdroj: www.nempk.cz