Pardubická nemocnice měla svůj den a otevřela se veřejnosti

17 / 06 / 2015

 

pce ceny

Vyšetření pigmentových znamének, prohlídka JIP chirurgických oborů, vyhlídka z Vodárenské věže nebo možnost zakoupit si ručně dělané výrobky klientů psychiatrického stacionáře. To byla největší z mnoha dalších lákadel Dne Pardubické nemocnice, který se uskutečnil v úterý 16. června 2015 a konal se pod záštitou prvního náměstka hejtmana Romana Línka.

Jednalo se již o šestý ročník této tradiční akce, při níž se návštěvníci mohou s tímto zdravotnickým zařízením seznámit jinak než z obvyklé pozice pacienta. Přesto byla oproti minulým letům jiná. Zatímco do loňska šlo o den otevřených dveří v samostatné Pardubické krajské nemocnici, tentokrát to byla akce na jednom z pracovišť nově vzniklé Nemocnice Pardubického kraje.

„Dnes tu máme podstatně jinou situaci než před rokem.  Spojená Nemocnice Pardubického kraje, a v jejím rámci i Pardubická nemocnice, není ani ekonomicky, ani personálně v ohrožení a prožívá významné investice. Je to příležitost, kterou je potřeba využít v zájmu pacientů. Jestli se nám to podaří, ukážou následující dva až tři roky,“ pronesl první náměstek hejtmana Línek.

Den nemocnice již tradičně otevřelo slavnostní zahájení pro pozvané hosty ve velké posluchárně. A jeho součástí bylo i předání dvou štědrých darů pro dvě pracoviště Nemocnice Pardubického kraje od společnosti Elektrárny Opatovice. Ředitel pro strategický rozvoj Miloslav Decker nejprve předal symbolický šek v hodnotě 300 tisíc korun na pořízení dechového přístroje NCPAP pro dětské oddělení Pardubické nemocnice. A posléze ještě stejnou finanční částku na pořízení EEG přístroje pro neurologii Chrudimské nemocnice.

„Elektrárny Opatovice patří mezi věrné a nejštědřejší sponzory našich nemocnic. Velmi si této finanční podpory vážíme. I díky těmto darům bude možné péči o nemocné zkvalitnit,“ pronesl generální ředitel Gottvald.

Mezitím již v areálu Pardubické nemocnice probíhal tříhodinový pestrý program pro veřejnost. Kdo chtěl znát svůj zdravotní stav nebo získat cenné informace, mohl zamířit na řadu preventivních „screeningových“ vyšetření a do specializovaných poraden. Bylo možné si nechat vyšetřit zrak, krevní tlak nebo třeba pigmentová znamínka, ale také zamířit do poradny pro cestovní medicínu a očkování či si změřit body mass index (BMI) a vyslechnout si výživová doporučení od nutričních terapeutek. Za návštěvy vyšetření a poraden bylo možné sbírat razítka na slosovatelnou Kartu zdraví s VZP ČR a následně získat jednu z věcných cen.

Návštěvníci si mohli prohlédnout i některá vybraná pracoviště. Velké zájmu se těšila JIP chirurgických oborů, která se v rámci této akce otevřela vůbec poprvé, a Emergency Chirurgické kliniky, bylo možné nahlédnout na novou stomatologickou pohotovost nebo navštívit zrekonstruované prostory dětské oční ambulance, kde probíhalo i vyšetření zraku dětí pomocí přístroje Plusoptix ve spolupráci se společností PROZRAK. „Samozřejmě bychom veřejnosti rádi ukázali ještě víc a otevřeli i další oddělení. Akce se však koná za plného provozu naší nemocnice, proto je možné předvést pouze část. Přesto věříme, že tento výběr byl zajímavý,“ řekla ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová.

Program Dne nemocnice se však už tradičně neskládal pouze ze zdravotní části. V doprovodném dění táhla především prohlídka Vodárenské věže, u níž byla expozice historických vozidel Veteran klubu Pardubice. Desítky návštěvníků využili jedinou příležitost v roce, kdy je možné vstoupit do této technické památky, vystoupat až na vrchol a pokochat se pohledem na Pardubice a široké okolí. V areálu nemocnice opět nechyběla technika složek Integrovaného záchranného systému, bylo možné se seznámit s nabídkou lázeňských a rehabilitačních zařízení z regionu, odnést si autogramy pardubických hokejistů a basketbalistů nebo obrázky od malíře Jana „Honzy“ Lušovského.

Podruhé za sebou Den nemocnice končil až krátce před půlnocí. Tečku za akcí znovu obstarala filmová projekce přímo v areálu pod širým nebem. Tentokrát se promítal americký snímek „Než si pro nás přijde“, v němž jeho hlavní hrdinové v podání Jacka Nicholsona a Morgana Freemana bojují s nádorovým onemocněním.

„Chtěli jsme výběrem tohoto filmu připomenout, že Pardubická nemocnice ve spolupráci se společností Multiscan je od začátku roku zařazena mezi komplexní onkologická centra pro dospělé, což byl velký úspěch. Soudě podle reakcí diváků jsme se trefili do správného filmu. Je jen škoda, že tentokrát nepřálo počasí a že večerní ochlazení zřejmě řadu lidí odradilo od návštěvy projekce. Byla to však jediná vada na kráse jinak vydařeného Dne Pardubické nemocnice,“ pronesl generální ředitel Gottvald.