Pardubická nemocnice: Klinická mikrobiologie má moderní přístroj k určení původců infekcí a onemocnění

21 / 05 / 2015

pce spektrometr

Klinická mikrobiologie Pardubické nemocnice má moderní přístroj k určení původců infekcí a onemocnění

Projekt rozsáhlé obnovy a modernizace přístrojové techniky v Pardubické nemocnici naplánovaný na letošní rok na základě dotace ve výši 120 milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod se již rozběhl. Do provozu byl uveden první z nově pořízených přístrojů. Jedná se o hmotnostní spektrometr typu MALDI, který byl instalován na oddělení klinické mikrobiologie.

„Pro naše oddělení, ale i pro celou naši nemocnici se jedná o zlomový okamžik v oblasti rychlého určení původce onemocnění. Díky tomuto přístroji získáme výsledky výrazně rychleji,“ uvedla Eva Zálabská, primářka oddělení klinické mikrobiologie.

Spektrometr zatím slouží k rychlé identifikaci mikroorganismů z různých klinických vzorků pacientů. Postupně bude zavedena i identifikace přímo z hemokultivačních lahviček. Původce septických stavů tak bude identifikován o 24 hodin dříve než dosud. „Jeho předností je rychlá, několikaminutová identifikace bakterií a kvasinek vykultivovaných z různých klinických materiálů, které způsobují především život ohrožující infekce. Jde třeba o infekce krevního řečiště, závažné pneumonie, infekce ran nebo měkkých tkání,“ uvedla primářka Zálabská a dodala: „Dosavadní systém určení původce byl založen především na jeho biochemické aktivitě. Ve většině případů trval několik hodin, v některých případech až 24 hodin.“

V průběhu dalších měsíců budou následovat další přístroje a vybavení na většinu oddělení napříč Pardubickou nemocnicí, jakmile budou ukončena jednotlivá výběrová řízení. Totéž platí i pro další pracoviště Nemocnice Pardubického kraje. „Do všech pěti nemocnic bude letos pořízena nová přístrojová technika a vybavení za zhruba čtvrt miliardy korun,“ uvedl Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.