Pardubická nemocnice: Digitální rentgeny urychlí vyšetření i v nemocnici

25 / 11 / 2015

pce ungermann

Pacienti Pardubické nemocnice již nemusí po absolvování rentgenového vyšetření čekat dlouhé minuty na klasické snímky a poté s nimi v ruce přecházet na jiná pracoviště. Radiodiagnostické oddělení v průběhu uplynulých měsíců prošlo rozsáhlou modernizací. Klasický filmový provoz nahradily nejmodernější plně digitalizované přístroje, které výrazně urychlí práci personálu a zvýší komfort nemocných.

„Nemocnice akutní péče v našem kraji čekaly na obnovu přístrojové techniky velice dlouho, poslední velké investice se uskutečnily v letech 2002 až 2004 ještě ze státního rozpočtu. Nyní se situace výrazně zlepšila, jen letos přišlo do Nemocnice Pardubického kraje bezmála čtvrt miliardy korun. Osobně mám největší radost právě z digitalizace rentgenů v Pardubické nemocnici,“ řekl Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

Modernizace radiodiagnostického pracoviště se uskutečnila v rámci letošního projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Evropská dotace v hodnotě 120 milionů korun nám umožnila tento významný kvalitativní skok ve vybavení všech pracovišť Pardubické nemocnice. Týkala se zejména intenzivní péče, radiodiagnostiky, laboratorních přístrojů, operační techniky a endoskopie. Moderní přístroje nabídnou pacientům péči v souladu se současnými medicínskými trendy, tím pádem i větší šanci na brzké uzdravení. Přinesou i lepší pracovní podmínky pro personál,“ dodal Roman Línek, první náměstek hejtmana.

Téměř polovina finančních prostředků byla investována do modernizace radiodiagnostiky. „Pořídili jsme pět stacionárních rentgenových přístrojů a osm mobilních, z toho tři s C-ramenem. Společně s dalším technologickým vybavením pracovišť se jednalo o investici za zhruba 56 milionů korun,“ uvedla Ivana Urešová, ředitelka Pardubické nemocnice.

Modernizace přístrojového vybavení naprosto mění způsob práce personálu radiodiagnostického oddělení. „Snímek je pořízen po dopadu rentgenových paprsků na detektor přístroje a následně zobrazen na ovládací stanici přístroje, kde je dále zpracován a odeslán cestou počítačové sítě k dalšímu hodnocení,“ popsal proces snímkování Leoš Ungermann, primář radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice.

Změnu výrazně pocítí pacienti. Po rentgenovém vyšetření se již nevracejí se snímky v ruce ke svému lékaři. Ten je má v počítači dokonce dříve, než se nemocný vrátí z radiodiagnostického oddělení a může je hodnotit na monitoru. Pacientům odeslaným k vyšetření z jiného zdravotnického zařízení je možné vypálit CD s jejich rentgenovým snímkem. Dalším pozitivem moderních přístrojů je snížení dávky rentgenového záření pro nemocné i pro obsluhu.

Pacienti nepochybně ocení i výrazně kratší dobu trvání celého diagnostického procesu. Oproti dřívějšímu způsobu práce s klasickým filmem se délka vyšetření zkrátila na čtvrtinu původního času. „Zkušební provoz potvrdil, že se v čekárnách prakticky nebudou tvořit fronty pacientů čekajících na osnímkování,“ řekl generální ředitel Tomáš Gottvald a doplnil: „Díky digitalizaci jsme v Pardubické nemocnici odstranili poslední velký nedostatek a nemocnice se tak posunula tam, kam svou velikostí a významem patří.“

Zdroj: nempk.cz