Pardubická nemocnice: Blíží se otevření multioborového pavilonu

26 / 02 / 2015

Již za několik týdnů se výrazně změní komfort personálu a pacientů tří oddělení Pardubické nemocnice. Finišují přípravy na otevření multioborového pavilonu, který je největší veřejnou investicí do nemocničního zařízení v krajském městě za posledních deset let. Kompletace vybavení je takřka dokončena a v krátké době moderní novostavba nahradí tři dosluhující budovy.

„Ke konci března slavnostně otevřeme multioborový pavilon. Do provozu bude uveden začátkem dubna,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

V tomto týdnu se v multioborovém pavilonu konala kontrolní prohlídka ke zkušebnímu provozu za účasti pracovníků krajského úřadu, stavebního odboru magistrátu, krajské hygienické správy, hasičského záchranného sboru, oblastního inspektorátu práce a Abilympijské organizace. „Kontrolovala se provozuschopnost budovy. Na základě výsledků jsme dostali povolení ke zkušebnímu provozu,“ uvedla Miloslava Chovančáková, vedoucí technicko-investičního oddělení Pardubické nemocnice. „Kolaudace bude vydána až po splnění drobných připomínek z této kontroly a na základě vyhodnocení některých hodnot, které se však dají zjistit až v průběhu provozu. Jedná se třeba o měření hluku nebo o hodnoty koncentrace inhalačních anestetik na operačních sálech,“ dodala.

Do prvního nadzemního podlaží nového pavilonu se nastěhuje stomatochirurgie, přemístěna sem bude i zubní pohotovost, která bude k dispozici v suterénu. Další tři nadzemní podlaží, každé s kapacitou 27 lůžek a s navazujícími ambulantními provozy, obsadí plicní a infekční oddělení. Opustí tak svá dosavadní pracoviště, která sídlí v budovách z první poloviny minulého století, jež současným požadavkům již nevyhovují.

„Přesun do moderního pavilonu bude znamenat obrovský posun pro komfort pacientů i jejich blízkých a pro práci našeho personálu. Navíc pavilon je multifunkční, takže v budoucnu může sloužit i pro jiná oddělení při dalších fázích modernizace Pardubické nemocnice,“ uvedl generální ředitel Tomáš Gottvald.

Zdroj: nempk.cz

pce pavilon multi