Pardubická krajské nemocnice: Ortopedické oddělení má po 23 letech nového primáře

02 / 09 / 2014

Ortopedické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. má po více než dvaceti letech nového primáře. Na této pozici skončil MUDr. Jiří Kubeš a od 1. září 2014 ho vystřídal MUDr. Petr Hoza, který zvítězil ve výběrovém řízení, jež se konalo 23. června 2014.

„Panu primáři Kubešovi patří obrovské poděkování za jeho dlouholetou kvalitní práci. Pod jeho vedením došlo k výraznému rozvoji naší ortopedie, za což si zaslouží velké uznání. Jsem moc rád, že tento zkušený a vysoce erudovaný lékař na oddělení nadále zůstává,“ pronesl MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s.

MUDr. Kubeš ve zdejší nemocnici pracuje již od roku 1975. Na pozici primáře oddělení nastoupil v srpnu 1991, kdy ve funkci vystřídal MUDr. Jana Krále, CSc. Navázal na práci svého předchůdce a za 23 let jeho vedení ortopedické oddělení urazilo další velký kus cesty. Došlo k výraznému nárůstu operativy, zejména ke zvýšení počtu implantovaných kyčelních náhrad. Rozšířilo se i spektrum operativy, v polovině 90. let se začalo s implantací náhrad kolenního kloubu a posléze i ramenních a hlezenních kloubů, trvale stoupal počet artroskopických výkonů či operací ruky a zápěstí. Již v roce 1992 po získání přenosného sonografického přístroje zahájilo ortopedické oddělení soustavné preventivní vyšetřování všech novorozenců ve zdejší porodnici s možností časné léčby vrozené dysplazie kyčlí.

„Na ortopedickém oddělení došlo v uplynulém dvacetiletí k velkým změnám a k výraznému posunu vpřed. V řadě oblastí se toto pracoviště řadí mezi tuzemskou špičku. Obrovskou zásluhu na tomto rozvoji a vzestupu má právě primář Kubeš,“ pronesl ředitel Gottvald.

Nyní MUDr. Kubeš, jeden z nejdéle sloužících současných primářů v Pardubické krajské nemocnici, a.s., po 23 letech v čele ortopedického oddělení končí. Nadále však bude na ortopedii pracovat na zkrácený úvazek. Na pozici primáře ho střídá MUDr. Hoza.

„Novému primáři chci popřát hodně úspěchů v jeho funkci. Věřím, že naváže na výbornou práci svého předchůdce a že ortopedické oddělení bude odvádět nadále tak kvalitní činnost jako dosud,“ dodal ředitel Gottvald při uvedení MUDr. Hozy do pozice primáře.

primar pardubice