Pardubická krajská nemocnice: Nové přístroje zvýší kvalitu kardiologické péče

22 / 06 / 2014

Lékařům a pacientům kardiologického oddělení Interní kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. od poloviny června již slouží zbrusu nové přístroje za bezmála deset milionů korun. Péče o nemocné s kardiovaskulárními problémy se díky moderní technice znovu posunula výš.

Přístroje na kardiologii byly pořízeny zásluhou účelové dotace Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši sedm milionů korun. Dalších zhruba 2,5 milionu korun přidala sama nemocnice. „Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality v rámci kardiovaskulární péče. Technologickou modernizací tohoto pracoviště dojde ke zlepšení diagnostické a terapeutické péče, což nepochybně ocení naší pacienti,“ pronesl ředitel nemocnice Tomáš Gottvald. „Zčásti se jedná o obměnu již dosluhující techniky a zčásti o nové přístrojové vybavení, které jsme dosud neměli,“ dodal primář kardiologického oddělení Petr Vojtíšek.

Velký posun v kvalitě poskytované diagnostické péče zajistí zejména echokardiograf high-end třídy. Díky tomuto modernímu ultrazvukovému přístroji mohou lékaři využít všechny současné způsoby echokardiografického vyšetření včetně třírozměrného zobrazení.

„Naše vyšetřovací možnosti v echokardiografii se posunou vpřed a rozšíří se naše vyšetřovací možnosti. Zejména u pacientů, kteří mají chlopenní vady či poruchy funkce levé i pravé srdeční komory,“ uvedl primář Vojtíšek. „Navíc přístroj, který jsme dosud používali, u nás zůstává. Rozšíří se tak nejen naše vyšetřovací možnosti, ale i počet nemocných, které budeme schopni vyšetřit.“

Zlepšení diagnostických možností zajistí i nový bed side echokardiograf. Jedná se o přenosný a vysoce kvalitní ultrazvukový přístroj, který mohou lékaři použít k vyšetření nemocných přímo na nemocničním lůžku. Není nutné je tak převážet na vyšetřovnu. „Zejména v případě pacientů v těžkém stavu, kteří jsou imobilní a nejsou schopni transportu, to bude znamenat plus. A je možné s tímto přístrojem vyšetřit pacienty i na jiném oddělení mimo kardiologii,“ řekl primář Vojtíšek.

Z účelové dotace Ministerstva zdravotnictví ČR byly na kardiologické oddělení pořízeny rovněž tři plicní ventilátory, které nahradily již dosluhující techniku. A byl zakoupen rovněž přístroj pro řízenou mírnou hypotermii, který toto pracoviště dosud postrádalo.

„Umožňuje regulovat tělesnou teplotu u pacientů s poruchou vědomí po kardiopulmonální resuscitaci,“ uvedl primář Vojtíšek. „U těchto pacientů se někdy objevuje poresuscitační poškození mozku, což je závažná komplikace. Pokud snížíme jejich tělesnou teplotu, šetříme tím jejich mozek. Stupeň poškození se tak může redukovat.“

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

pardub1