Pardubická krajská nemocnice: Neslyšícím nabízíme online tlumočení do znakového jazyka

11 / 08 / 2014

Pardubická krajská nemocnice, a.s. má připravenu významnou novinku pro neslyšící pacienty, kteří ji budou moci v krátké době využít. Od organizace APPN má bezplatně zapůjčen tablet, jenž neslyšícím umožní komunikovat se zdravotníky pomocí online tlumočníků do znakového jazyka.

„Bude to velký přínos pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál. Online tlumočení usnadní komunikaci s neslyšícími, odpadne bariéra při předávání informací. Bude možné se přesně domluvit na všem, co je potřebné. Tato služba určitě přispěje i k tomu, aby se neslyšící pacienti cítili v nemocnici lépe a bezpečněji,“ řekla Lucie Mlatečková, hlavní sestra Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Online tlumočnická služba pro neslyšící je poskytována zdarma. Tablet bude umístěn na recepci Chirurgické kliniky, o čemž budou pacienti informováni prostřednictvím modrobílých samolepek vylepených v celém areálu nemocnice. Bude k dispozici 24 hodin denně a bude možné ho zapůjčit na kterékoliv pracoviště.

Pardubická krajská nemocnice, a.s. se tak zapojuje do projektu „Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící“ společnosti APPN, která do tuzemských nemocnic darovala 100 tabletů. Byly zakoupeny z výtěžku Adventního koncertu České televize.

„Cílem tohoto projektu je usnadnění komunikace lékařů s neslyšícími. Lékaři si novou službu moc pochvalují,“ uvedla Marie Horáková, ředitelka neziskové organizace APPN – Agentura pro neslyšící. „Zkušební provoz online tlumočnické služby byl zahájen v říjnu 2008 a od 1. prosince 2011 funguje tato služba nonstop. Službu využívá více než 800 neslyšících klientů, jen v roce 2013 bylo uskutečněno 25 249 tlumočených hovorů,“ dodala.

Služba je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery. Sdělení tlumočník přeloží do mluveného jazyka. Tímto způsobem tak lze tlumočit rozhovor neslyšícího s lékařem, je možné slyšícímu i neslyšícímu člověku poslat vzkaz či zprávu. Tlumočníci se řídí etickým kodexem, jehož součástí je i povinnost mlčenlivosti.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

PKN neslysici