Pardubická krajská nemocnice: Lékaři a sestry se školili v boji proti nebezpečným infekcím

02 / 11 / 2014

Skupina pardubických zdravotníků se oblékla do speciálních žlutých ochranných obleků a přetlakových skafandrů. A vzápětí vyrazili na jednotku intenzivní péče bojovat o život pacienta s vysoce nakažlivou chorobou. Pardubická krajská nemocnice, a.s. nepodceňuje aktuální riziko nebezpečných infekčních nemocí typu Ebola či SARS. Několik lékařů a zdravotních sester absolvovalo instruktáž v Centru biologické ochrany v Těchoníně, které je jedním ze středisek Vojenského zdravotního ústavu. 

„Nejdůležitější pro nás byl nácvik použití speciálních osobních ochranných pracovních prostředků, které jsou určeny pro kontakt s nemocným a jeho transport. Na doporučení pracovníků těchonínského centra jsme si pořídili ochranné obleky stejného typu. Proto pro nás bylo nesmírně cennou zkušeností vyzkoušet si přesný postup v oblékání a svlékání těchto speciálních ochranných prostředků krok za krokem,“ uvedl náměstek léčebně preventivní péče Roman Michálek.

Centrum biologické ochrany v Těchoníně je specializovaným zdravotnickým zařízením Armády České republiky. Jako jediné zařízení v zemi splňuje podmínky pro zajištění pacientů pro stupeň biologické ochrany číslo 4. Zdejší specializovaná infekční nemocnice je schopná izolovat a léčit lidi, kteří jsou nakažení vysoce nebezpečnými infekčními nemocemi, např. SARS, hemoragické (krvácivé) horečky jako Ebola, Marburg, Lassa, multirezistentní tuberkulóza či pravé neštovice.

„Nemocnice v Těchoníně se umí se postarat nejen o nemocného s vysoce nakažlivou chorobou, ale je schopna poskytnout zdravotní péči i v jiné oblasti, jako je závažný úraz, neodkladná operace nebo třeba porod,“ poznamenal náměstek Michálek a dodal: „Proto je pro nás užitečné, že si můžeme nacvičit většinu postupů při poskytování zdravotních služeb v tomto prostředí. Velkou výhodou je výcvik zdravotníků na ´fantomech´ se simulací většiny kritických situací, včetně zajištění dýchacích cest a žilního vstupu, umělé plicní ventilace, reakcí na změny zdravotního stavu, jako jsou poruchy srdečního rytmu, změny tlaku krevního a podobně. Žádné jiné zařízení v naší republice není v tomto směru tak připraveno.“

Instruktáž v Těchoníně před několika týdny absolvovali lékaři a zdravotní sestry z infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Nyní se na stejné místo vydali jejich kolegové z anesteziologicko-resuscitačního oddělení a oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky.

Všichni si pod dohledem zkušených instruktorů nejprve vyzkoušeli nácvik oblékání speciálních ochranných obleků s dýchacími maskami a také neméně důležité jejich svlékání, neboť i při této činnosti a špatném postupu hrozí riziko přenosu infekce. Následně se pardubičtí zdravotníci navlékli do přetlakových ochranných obleků a zkusili si v nich modelové situace na jednotce intenzivní péče - poskytnutí zdravotní péče nemocnému s vysoce nakažlivou chorobou v kritickém stavu a nácvik ošetření pacienta s obdobnou infekční nemocí, který sice nebyl v ohrožení života, ale utrpěl úraz.

„Jsme velice vděčni pracovníkům Centra biologické ochrany v Těchoníně, že nám umožnili absolvovat tyto instruktážní kurzy. Našim lékařům a sestrám přinášejí velmi užitečné poznatky a zkušenosti v této oblasti. Protože je nezbytné tyto dovednosti trvale udržovat a cvičit, jsou na základě navázané spolupráce v plánu další návštěvy nemocnice v Těchoníně. Považuji to za zásadní přínos pro erudici zdravotníků naší nemocnice, která hraje roli spádového lůžkového zařízení akutní péče krajského typu,“ řekl náměstek Michálek.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

PKN