PARDUBICK7 KRAJ: Teorie a praxe studentů musí jít ruku v ruce

PARDUBICK7 KRAJ: Teorie a praxe studentů musí jít ruku  v ruce
foto: www.pardubickykraj.cz/Setkání s radními
13 / 04 / 2023

Radní Pardubického kraje Pavel Šotola a Josef Kozel svolali první setkání zástupců krajských příspěvkových organizací v sociální oblasti a zástupců středních škol a univerzity, kde se vyučuje sociální a zdravotní péče. Chtěli, aby se seznámili s novinkami v oboru a možnostmi vzájemné spolupráce

„Rozhodli jsme se školám představit, jak se za poslední roky významně změnila péče o osoby se zdravotním postižením v pobytových sociálních službách. Už na 75 procent našich klientů s mentálním a kombinovaným postižením žije v běžných domácnostech, tzv. komunitním bydlení, stejně jako osoby se závažným duševním onemocněním. Opuštění ústavů je však jen prvním krokem. V krajských zařízeních prosazujeme hlavně zcela nový přístup ke klientům, než byl v tradičních ústavech. Je založený hlavně na naplňování individuálních potřeb těchto lidí,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Setkání s radními / www.pardubickykraj.cz

„Podobně jsme na tom i s transformací dětských domovů.  Snažíme se mít děti ve stabilních rodinných skupinách bez nálepky „dítě z děcáku“ tak, aby mohly žít život podobný rodinnému. Také tady jsme už za polovinou naplánované cesty,“ upozornil Josef Kozel, radní pro školství.

Různé typy zařízení pro péči o dospělé, děti i seniory a jejich nedávnou proměnu představili sami ředitelé. Ukázali také příklady, jak změna způsobu péče proměnila některým klientům život, nastartovala je a dala jim nový náboj. Také trpělivá práce s celou rodinou u duševně nemocných nebo u dětí v dětských domovech napomohla minimálně urovnání rodinných traumat nebo dokonce i k návratu do rodinného zázemí.

Studenti chodí do pobytových zařízení na praxe, práci tu hledají spíš zkušenější lidé

Sehnat kvalifikované a odpovědné pracovníky do pobytových sociálních a zdravotních služeb je stále problém. Studenti středních škol tu často vykonávají praxi nebo dobrovolnictví, ale po střední škole většinou chtějí ještě pokračovat ve studiu.

Studenti i učitelé nám velmi pomohli za covidu, kdy jsme měli personální krizi, za to děkujeme, ale občas nám někdo také přijde jen s žádostí o razítko za praxi. Takoví ať k nám raději ani nechodí, zaznělo na setkání ze strany poskytovatelů pobytových služeb.

Zájemci o praxi by si měli nejprve zjistit, jak zařízení funguje a co vyžaduje, než se přihlásí na praxi. Například Domov pro seniory v Přelouči nabízí studentům i kantorům také kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na péči o seniory ale musí většina teenagerů ještě dozrát.  Ukázalo se, že velký zájem je o pomaturitní nebo večerní studium zdravotních oborů, kam se hlásí i řada lidí ze sociální praxe.

Setkání s radními / www.pardubickykraj.cz

Vzájemné cesty jsou otevřené

„Myslím, že toto první setkání mělo velký smysl, aby se nastartovala spolupráce. Víme, že někteří pracovníci sociálních služeb chodí do středních škol učit praktické předměty, a že studenti nejsou zatíženi způsoby práce minulých generací v sociálních službách. Teď se snažíme otevřít další cesty k vzájemné spolupráci, výměně zkušeností, školení, praxí či případně zaměstnávání absolventů,“ dodal Pavel Šotola.

Zdroj text i foto:

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku