Pardubice: Světový den hygieny rukou v Krajské nemocnici

05 / 05 / 2014

Světová zdravotnická organizace (WHO) již řadu let vyhlašuje Světový den hygieny rukou. Koná se 5. května. Už tradičně se k němu přidá i Pardubická krajská nemocnice, a.s. a ve stejný den nabídne veřejnosti instruktáž k hygieně rukou.

Tato informační a osvětová akce se v Pardubické krajské nemocnici, a.s. uskuteční v pondělí 5. května. Bude probíhat od 9.00 do 12.00 hodin ve vestibulu budovy Informací a centrální pokladny (budova č. 15), na jednotlivých odděleních a v areálu Pardubické krajské nemocnice, a.s.

„Správná hygiena rukou je v provozu nemocnice nesmírně důležitá. Naši zaměstnanci jsou v průběhu celého roku proškolováni v technikách mytí rukou, jejich dezinfekci a používání ochranných rukavic v různých situacích. Celosvětovou osvětovou akci vyhlášenou WHO vždy vítáme a již několik let se do ní zapojujeme. Využíváme při ní příležitosti podělit se o naše poznatky v ochraně před infekcemi i s našimi návštěvníky,“ uvedl Milan Bořek, ústavní epidemiolog Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Světový den hygieny rukou je součástí mnoha iniciativ Světové zdravotnické organizace, která se tak snaží podporovat zdravotníky i veřejnost v praktikování dostatečné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních a tím i snížení rizika přenosu infekce.

V rámci naší instruktáže se každý zájemce může dozvědět řadu důležitých informací o správných technikách v hygieně rukou. Může si vyzkoušet různé alkoholové dezinfekční prostředky i ochranné a pěstící emulze na ruce, které se k tomuto účelu používají. Zároveň bude mít příležitost vyzkoušet si správný způsob dezinfekce rukou a následně si výsledek ověřit metodou zobrazení v ultrafialovém spektru.

Ruce a jejich čistota hrají důležitou roli při přenosu většiny infekčních onemocnění. Mytí a dezinfekce rukou se tak stávají jedním z nejsnadnějších a nejúčinnějších způsobů obrany proti infekci.

Na správnou hygienu rukou klade Pardubická krajská nemocnice, a.s. trvale velký důraz. Proto jsme také v poslední době na všech odděleních instalovali nástěnné držáky s dezinfekčními prostředky, které jsou určeny pro návštěvníky i pacienty. Správně prováděnou hygienou rukou se chráníme navzájem. Pokud naše ruce nejsou čisté, mohou se snadno stát cestou přenosu nebezpečných infekčních onemocnění.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz, Dušan Korel

logo-pardubicka-nemocnice