Pardubice: Světový den hlasu v Pardubické krajské nemocnici

14 / 04 / 2014

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. se společně s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice už tradičně zapojí do osvětové akce Světový den hlasu. Ve středu 16. dubna 2014 nabízí veřejnosti bezplatné vyšetření hlasivek na ušním, nosním, krčním oddělení od 8.00 do 16.00 hodin.

„Hlas je klíčovým prostředkem komunikace, proto je nutné o něj náležitě pečovat. Kdokoliv má potíže s hlasem či dlouhodobě trvající chrapot, může využít tuto možnost a v rámci Světového dne hlasu si může nechat vyšetřit hlasivky a hrtan odborníkem na našem oddělení,“ řekl Karel Pokorný, primář ušního nosního, krčního oddělení ORL kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Tato akce se snaží upozornit veřejnost, aby nepodceňovala varovné signály. Delší dobu trvající chrapot může signalizovat velmi závažné onemocnění, mimo jiné i nádorového onemocnění hrtanu. Včasně odhalená příčina se pak lépe léčí s minimálním dopadem na organismus. Proto je vhodné vyhledat specialistu co nejdřív,“ dodal Jaroslav Praisler, vedoucí foniatr ušního, nosního a krčního oddělení ORL kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Vyšetření hlasivek a hrtanu v rámci Světového dne hlasu bude probíhat ve foniatrické (hlasové) ambulanci v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Je umístěna v přízemí budovy č. 6, kde sídlí Ušní, nosní a krční oddělení.

Světový den hlasu je osvětová iniciativa. Jejím cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a zlepšit prevenci poruch hlasu. Tento významný den má své kořeny v Brazílii, kde byl v roce 1999 vyhlášen Národní den hlasu jako reakce na zvýšený výskyt rakoviny hrtanu u tamního obyvatelstva. Z původně pouze brazilské akce se během několika let stala akce světová. První Světový den hlasu se konal v roce 2003. Česká republika se k oslavám Světového dne hlasu připojila poprvé v roce 2009.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

logo-pardubicka-nemocnice