Pardubice: Centrální sterilizace PKN získala certifikaci

05 / 11 / 2014

Centrální sterilizace Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. úspěšně prošla procesem certifikace. Získala osvědčení udělené certifikační společností Certline, s.r.o., které je platné na tři roky. Centrální sterilizace tak splňuje nejvyšší parametry kvality kladené na toto zdravotnické pracoviště.

„Jsem rád, že procesy na centrální sterilizaci jsou nastaveny a plněny ve shodě s danými normami, což je zárukou poskytování kvalitních služeb," řekl Jiří Šiller, přednosta Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Získání certifikátu je významným počinem. Předcházelo tomu výrazné úsilí všech pracovníků centrální sterilizace a dlouhá příprava,“ dodal Martin Šácha, vedoucí lékař centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Jsme první nemocnicí s certifikovaným systémem kvality procesu sterilizace v Pardubickém kraji,“ upozornil Ladislav Kylar, vedoucí referátu řízení kvality Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Centrální sterilizace provádí sterilizační procesy nejen pro vlastní klinická pracoviště, ale i pro zbylé operační obory Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Provoz ale není vůbec jednoduchý. Máme vlastně dvě sterilizace – jednak centrální sterilizaci a dále sterilizujeme na operačních sálech. Vzhledem k tomu jsem velmi rád, že jsme v procesu certifikace uspěli,“ uvedl vedoucí lékař Šácha. „Určitě by bylo méně komplikované, kdyby se povedlo zrušit sterilizaci na operačních sálech a vše by probíhalo v nové centrální sterilizaci. V blízké budoucnosti bude nezbytné tuto úpravu udělat.“

Příprava na vlastní certifikaci probíhala sedm měsíců. Vyžádala si stavební úpravy a změnu celého systému i organizační struktury sterilizace. „Bylo nutné se dost zásadně přizpůsobit požadavkům na certifikaci. Bylo jich opravdu hodně,“ podotkla vrchní sestra Ladislava Kašparová. „Získáním certifikátu ale máme nyní oficiálně potvrzeno, že všechny procesy probíhající na centrální sterilizaci splňují veškeré přísné normy,“ dodal vedoucí lékař Šácha.

Certifikát je udělen na tři roky. Každý rok však bude probíhat kontrola. A po uplynutí tří let toto pracoviště absolvuje znovu kompletní proces re-certifikace.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

pardubice