Pacientská organizace pomáhá řešit bolest

Pacientská organizace pomáhá řešit bolest
foto: www.hospitalin.cz/Léčba bolesti
29 / 10 / 2022

Dobré zkušenosti vyvolávají zájem. Špatné zkušenosti solidaritu. To bývá impulzem k založení spolků a sdružení pacientů se stejnou nebo podobnou diagnózou. Společně sdílí informace i rady, jak individuální problém řešit.

Samozřejmě ve spolupráci s odborníky. Těmi jsou především algeziologové, odborní lékaři, léčbou bolesti se zabývající. Projevy akutní, trvalé, opakované či dlouhodobé jdou napříč diagnózami. Proto je důležitá spolupráce a hlavně komunikace.

Nedávno byla založena Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z.s. Odbornými garanty jsou lékaři se Společnosti pro studium a léčbu bolesti, která patří do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Tato platforma zaštiťuje lékaře s odborným vzděláním a zaměřením. Díky zkušenostem z dlouholeté činnosti jiných pacientských organizací mají dospělí i děti více možností objevit správný a účinný postup, jak bolesti čelit.

Nejde jen o okamžitou úlevu. Původ bolesti je leckdy velmi skrytý, nebo překvapivý. Roli hraje i psychosomatická diagnóza, nebo náročný či nevhodný životní styl. Proto je na místě komplexní pohled. Stanovení léčby patří výhradně odborným lékařům. Působí v centrech léčby bolesti, zdravotnických zařízeních s odbornými garanty.

Na těchto pracovištích mohou pacienti využít i metody, které běžné zatím nejsou. Jedná se o akupunkturu nebo další metody sdílené péče a historické medicíny, využívané ve světě i s doporičením WHO. Stejně jako odborně připravené a podávané léčebné konopí, bylinné produkty a další prostředky mívají v individuálních případech a pod odborným vedením překvapivě výrazné účinky.

Kam a jak na bolest se dozvíte jako členové Pacientské organizace pro léčbu bolesti, z doporučených zdrojů i setkání s odborníky, které organizace připravuje. Zaregistrujte se a získáte nejen širší přehled a rady, kam se obrátit, ale i jistotu, že v bolesti nejste sami. Vždycky najdou lékaři řešení.

 -red-

www.pobolest.cz

 

Tagy článku