Pacientská organizace: Léčba bolesti nemusí znamenat bloudění

Pacientská organizace: Léčba bolesti nemusí znamenat bloudění
foto: www.pobolest.cz/Pomáháme proti bolesti
12 / 06 / 2023

PACIENTSKÝ HUB DNES OD 15.00 - 17.00 !!! Přednáška pro veřejnost POMÁHÁME PROTI BOLESTI za účasti doc. MUDr. Jiřího Kozáka, primáře (FN Motol) a MUDr. Pavla Kubů (Pacientská organizace KOPAC). Pořádá Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z.s. Připojte se na www.pacientskyhub.cz! Záštitu poskytl místostarosta Prahy 10 MgA. David Kašpar.

Každá bolest má řešení, říkají lékaři. Pacient ví, že bolest je stav především individuální, subjektivní. V případě „neúlevy“ trvající více než tři měsíce stává případem pro odborníka – algeziologa. Ten upřesní diagnózu, hledá příčiny bolesti, nastaví léčbu.

Historicky se lidé s podobnými problémy sdružovali. Sdílená zkušenost, vzájemné rady, ale i pochopení, to vše hraje významnou roli. Tak už před desítkami let vznikaly organizace diabetiků, lidí s roztroušenou sklerózou, vrozeným i jiným postižením. Základním motivem je solidarita, soucítění, komunikace, více možností jak jeden druhému pomoci, byť i jen radou nebo sděleným zážitkem.

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s. vznikla jako zapsaný spolek z iniciativy občanů, pacientů, řešících bolest. Odborní garanti jsou lékaři ze Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSLB ČLS JEP). Algeziolog na odborném pracovišti může zajistit multidisciplinární vyšetření, a tedy nejpřesnější diagnózu a návaznou léčbu.

Pacientská organizace pro léčbu bolesti (dále jako PO Bolest) nabízí pacientům informace, aby zbytečně nebloudili. Záměrem je orientovat členy správným směrem, a tedy k odborníkům. Pomoci najít cestu v individuálním případě a skupinám předat zkušenost a informace. Dál je to na lékařích, věřme jim a svěřme se jim. 

Pacientský hub a Ministerstvo zdravotnictví mají důležitou roli

Ministerstvo zdravotnictví deklaruje podporu těmto a podobným občanským iniciativám. Aktuálně má podobu Pacientského hubu, který poskytuje zázemí a organizační pomoc vedení jednotlivých pacientských organizací a skupin, i společnou platformu. Jde o projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, který, jak doufáme, bude i v budoucnu udržitelný a stejně dobře fungovat.

První přednášku pro veřejnost pořádá pacientská organizace v Trutnově, kde prostory poskytuje městský úřad. Zveme tam každého ve spádové vzdálenosti 😊 na úterý 20. 6. 2023 v 15:00! Další bude v Pacientském hubu v Praze o týden později (27. 6. od 15 – 17.00). 

V čem je síla pacientů?

Pacienti sdílí problémy i řešení, rodinní příslušníci získají nové možnosti. Velmi se tak posiluje fenomén, pro který má Národní asociace pacientských organizací výstižný slogan: Síla pacientů. Pro nastávající dobu ekonomických a společenských turbulencí je nesmírně důležitý.

Spolu s lékaři můžeme jako pacienti řešit bolest. Korektní vztahy mezi těmito skupinami ovlivní ale celkový stav společnosti – stoupající nebo klesající úroveň zdravotnictví, pojištění, ceny farmak a úhrada odborných výkonů, sociální postavení zdravotníků. To vše dopadne především na pacienty. Čím dál častěji jsme v situacích, které musíme řešit sami. Sdílení informací, kazuistiky, recenze, nezaměnitelná životní zkušenost vytváří zdroj autority, energie, společné ochrany.

Je dobré předem vědět, předpokládat, připravit se. Připravit se na vše, co můžeme odhadnout jako zátěž. Pojďme proto společně s lékaři nastavit prevenci a léčbu bolesti, její informované řešení, kontrolu péče. Pacientská organizace pro léčbu bolesti vznikla přesně za tímto účelem a jejím cílem je propojovat i organizace, pomáhající s bolestí. Moudří radí a pomáhají potřebným, aniž by toho zneužili, a potřební tak symbolicky, ale dobře, asignovali své peníze. Jak pojistné v rámci úhrady, tak samoplátecké úkony.

Centra léčby bolesti mají skvělé renomé a dostupné jsou odkudkoliv v republice. Přibývají soukromé subjekty, přibývá pracovišť v nemocnicích, pečovatelských komplexů. Řekněte si o pomoc tam. Ať už jako samoplátci, nebo pojištěnci. Lékaři mohou kromě medicínských postupů na úrovni operace, rehabilitace, hospitalizace navrhnout také metody doplňkové péče – akupunkturu, léčebné konopí, hypnózu, cvičení. Je jich víc, než byste odhadli. Ale v případě léčby chronické bolesti je vyzkoušejte jen po doporučení a pod kontrolou vašeho lékaře.

Sledujte stránky, které řeší bolest!

www.pobolest.cz

Zde najdete podrobnosti, odkazy i aktuality. Staňte se členy a můžete najít průvodce vaší osobní situací. Neměli byste minout praktického lékaře a s ním najít nejbližšího algeziologa, centrum léčby bolesti, prostě odbornou pomoc. A budeme rádi, když nám zkušenost předáte. Zpětná vazba je důležitá.

Registraci najdete na stránkách, kde je také číslo účtu, na kterém můžete činnost pacientské organizace podpořit formou daru (č. ú. 8127142002/5500).

Užitečné odkazy:

www.sslb.cz

www.algeziolog.cz

www.hospitalin.cz/rozhovory/ondrej-jakob-pacientskym-organizacim-pomaha-ministerstvo-zdravotnictvi-cr-5894.html

www.pacientskyhub.cz

www.silapacientu.cz

 Autor: Redakce

Foto: www.pobolest.cz  Repro

 

 

 

 

Tagy článku