Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů MUDr. M. Kubkovi

06 / 06 / 2016

prohlaseni_ksl_7_4_2016

 

Vážený pane prezidente ČLK, kolegové nás upozornili na Vaše komentáře k prohlášením Koalice soukromých lékařů, uveřejněné v periodiku Tempus medicorum 5/2016 a na zápis z porady předsedů OS ČLK 19. 5. 2016 v Humpolci. 

Vzhledem k tomu, že oba materiály obsahují řadu zavádějících tvrzení a nepravd, jsme nuceni reagovat:

- Nikdy jsme netvrdili, že „v ambulantním sektoru je vše v pořádku“. Na dlouhodobé podfinancování a neřešení problémů ambulantní péče upozorňujeme - na rozdíl od Vás – dlouhodobě. Mimo jiné v prohlášení, které kritizujete. Na druhou stranu ale musíme důrazně odmítnout Váš přístup užitý v nové kampani, kdy všechny zdravotníky a všechna zdravotnická zařízení označujete paušálně za nebezpečné pro pacienty. Sám víte, že to není pravda.

- Výrazné navyšování ceny lidské práce v Seznamu výkonů prosazujeme na rozdíl od Vás již léta. Je smutné, že jste se k naší snaze nepřipojil v době akce „Děkujeme, odcházíme“. Tehdy jste na rozdíl od nás prosazoval jen jednostranné navýšení platů jen části nemocničních lékařů.

- Je zejména důsledkem aktivit Vašich a Vašeho předchůdce v čele ČLK, že značná část veřejnosti i lékařů vnímá dnes ČLK jako odborářsko-politickou organizaci a že ČLK u nich stále více ztrácí svůj kredit. Až kriticky nízká účast na okresních shromážděních ČLK o mnohém vypovídá.

- O Vašem zájmu o diskusi s názorovými oponenty svědčí fakt, že jste se na schůzku se členy Koalice soukromých lékařů bez omluvy nedostavil a že jste do dnešního dne neodpověděl Radě SASu na její otázky k Vaší kampani, ačkoli Vám byly zaslány již před více než měsícem. Koneckonců i formulace v zápise z Humpolce o nutnosti eliminovat náš údajný negativní vliv a označení za kolaboranty také nesvědčí o Vaší ochotě věcně diskutovat. Dikce textu neodbytně vyvolává reminiscenci na rétoriku z doby totality.

- Na rozdíl od Vás a Vašeho předchůdce Dr. Ratha se my chováme důsledně apoliticky, s nikým nekolaborujeme a žádné osobní výhody jako výsledky našeho postoje neočekáváme. Již léta se naše stanoviska nezměnila. Na rozdíl od Vás a Vašeho předchůdce jsme vždy prosazovali přiměřenou spoluúčast pacientů a protestovali jsme proti populistickému zrušení regulačních poplatků.

- Na rozdíl od Vás také dlouhodobě upozorňujeme na neobvykle velký a dramaticky rostoucí podíl veřejných prostředků směřujících do segmentu lůžkové péče. Obrana zájmů soukromých lékařů byla i důvodem vzniku Koalice.

Vážený pane prezidente, důrazně Vám doporučujeme, abyste zvážil, zda je nutné využívat agenturu, jejíž aktivity prestiž lékařského stavu rozhodně nezvýší a už vůbec nezabrání odchodu českých lékařů do zahraničí. Za všemi dosavadními prohlášeními si stojíme. Vás tímto znovu žádáme, abyste ve všech svých krocích respektoval, že i ve zdravotnictví existuje soukromý sektor a že není možné jiné skupiny zdravotníků zvýhodňovat na jeho úkor.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR