Ostravští vědci pracují na projektu, který pomůže pacientům i lékařům

Ostravští vědci pracují na projektu, který pomůže pacientům i lékařům
foto: Archiv redakce/FN Ostrava
05 / 11 / 2020

​Tým více než 60 odborníků z Centra pokročilých inovačních technologií (CPIT) Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava může v budoucnu výrazně pomoci pacientům i lékařům. Pracuje totiž na unikátním projektu s názvem Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii.

Jeho smyslem je zvýšit s pomocí moderních instrumentárií a operačních postupů úspěšnost traumatologických operací a výrazně naopak snížit počet pooperačních komplikací, způsobených převážně infekcí.

 Elektropuls / fno.cz

Tým na vývoji nových instrumentárií úzce spolupracuje s lékaři Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava, v jejímž čele stojí zkušený a respektovaný traumatolog doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Jedním z hlavních úkolů projektu je využít při výrobě fixačních prvků a implantátů takové materiály, které by v traumatologii výrazně snížily riziko opožděného hojení nebo infekce.

 

V rámci Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava byla vybudována biomechanická laboratoř, která je určena
k řešení mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, zaměřených právě na výzkum nových léčebných metod v úrazové chirurgii a rovněž materiálovou inovaci osteosyntetických implantátů
,“ přiblížil první výsledek vzájemné spolupráce s akademiky docent Pleva. Biomechanická laboratoř dále slouží k výuce mediků Lékařské fakulty Ostravské univerzity, postgraduálnímu vzdělávání lékařů, fyzioterapeutů, IT odborníků a studentů VŠB-TUO oboru biomechanické a biomedicínské inženýrství.

 

Když bych měla práci našeho mezinárodního týmu přiblížit laické veřejnosti, tak bych asi zmínila to, že jedním z našich cílů je dát implantátu takový bioaktivní povrch, který by byl s lidským organismem ještě více kompatibilní a snižoval by tak riziko vzniku pooperačních komplikací. Zároveň také zkoumáme, zda
k problémům s přijetím implantátu organismem nepřispívají mikronové a submikronové částice, které mohou vznikat při vzájemném tření jednotlivých použitých materiálů
,“ uvedla za Centrum pokročilých inovačních technologií hlavní řešitelka projektu Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D., a dále doplnila: „Máme k dispozici i elektropuls, tedy nejmodernější testovací přístroj, určený pro dynamické a statické testování, který dokáže přesně simulovat tlak při zátěži. I ten nám výrazně napomáhá v hledání odpovědí na otázky, které s pooperačními komplikacemi úzce souvisí.“

 

Unikátnost celého projektu je podtržena spoluprací se třemi profesory z Yokohama National University a Tokyo Institute of Technology, kteří se zabývají vývojem slitin pro implantáty. Velmi úzká spolupráce je ale
i s Ortopedickou protetikou Frýdek – Místek. Ta výzkumníkům vyrobila přesné modely lidských kostí.

A vzorky tkání, které zůstaly na implantátech, dodává Ústav patologie FN Ostrava. Vědci ale spolupracují
i s Lékařskou či Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity nebo společností Medin a.s.

 

Projekt je řešen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání poskytovatele MŠMT ČR a měl by skončit v roce 2022.

www.fno.cz

Tagy článku