ON Trutnov: Rekonstrukce přinese nové laboratoře i transfúzní oddělení

11 / 02 / 2015

Velké investice plánuje Královéhradecký kraj vložit do projektu Konsolidované laboratoře a Transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov. Rada kraje schválila vyhlášení veřejné zakázka na tvorbu projektové dokumentace. Její vypracování by mělo být rozděleno na tři etapy, přičemž celková nejvyšší přípustná hodnota veřejné zakázky je stanovena na bezmála 12 milionů korun.

„Díky tomuto projektu by se mělo transfuzní oddělení, které se v současné době nachází mimo areál nemocnice, přesunout do opravené a nově dostavěné budovy přímo v areálu. Dále plánujeme sjednotit všechna laboratorní pracoviště – biochemie, hematologie a mikrobiologie – do jedné velké, nově vybavené laboratoře,“ popisuje hlavní cíle projektu radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková.

Přestavbou projde budova č.p. 78 – Oddělení klinické medicíny, která by měla být částečně zbourána a bude provedena její dostavba. Účelem stavebních úprav je především nahrazení stávající budovy Oddělení klinické medicíny, která je v havarijním technickém stavu, sjednocení některých částí laboratoří a přesun transfuzního oddělení. Dále dojde k přestěhování nukleárního oddělení také do přízemí nově dostavěné části budovy. Do původních prostor oddělení nukleární medicíny, které jsou nyní v samostatném objektu u vjezdu do nemocnice, bude přestěhováno ředitelství. Uvolněný prostor po kancelářích ředitelství bude rekonstruován a bude v něm umístěn provoz laboratoří s centrálním příjmem. „Tím dosáhneme centralizace příjmu vzorků a snížíme tak pohyb sanitních vozidel v areálu nemocnice, snížíme náklady na technologické vybavení, které bude sloužit pro všechny laboratoře. Umístěním transfuzního oddělení ve společné budově dojde ke snížení převozů materiálu ze stávajícího umístění mimo areál nemocnice,“ dodává radní pro zdravotnictví Třešňáková. „Provoz nemocnice a jednotlivých dotčených oddělení musí být během rekonstrukce zachován, proto budou opravy a dostavba stávajících objektů probíhat po etapách. Z toho důvodu chceme na etapy rozdělit i projektovou dokumentaci tak, aby byly dílčí části použitelné samostatně,“ říká krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák. „Protože se jedná o nákladnou investici, je nejvyšší možná přípustná částka na vytvoření všech etap projektové dokumentace 11,9 milionu korun bez DPH,“ doplňuje radní Dvořák.

Plánované investice do trutnovské nemocnice se pohybují okolo 250 milionů korun, z čehož by mohlo jít až 150 milionů korun z evropských zdrojů. Vítěz veřejné zakázky na projektovou dokumentaci by mohl být znám na jaře 2015.

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá

Zdroj: nemtru.cz

logo-3