ON Trutnov: Nemocnice dotazníky zkoumá spokojenost pacientů s péčí

01 / 10 / 2016

Celkem 237 vyplněných a odevzdaných dotazníků, které zahrnovaly jednatřicet otázek na kvalitu poskytované péče v minulém roce, hodnotila zdejší nemocnice. „Hodnocení kvality podle názorů pacientů je pro nás velmi důležité, abychom měli srovnání vývoje jednotlivých let a mohli zlepšovat poskytovanou péči,“ uvedla Jarmila Ročková, manažerka kvality nemocnice.

Proto mají všichni pacienti možnost během hospitalizace vyplnit dotazník. Způsob přijetí do nemocnice loni hodnotilo 87 procent pacientů jako velmi dobrý a profesionální. Spokojenost s informovaností pacientů o svém zdravotním stavu a o průběhu léčby byla na 86 procentech. Ošetřovatelský personál se pacientovi představil nejčastěji u lékařů v 67, u sester bylo představení méně časté, ve 40 procentech.

Všímavost a dosažitelnost sester i lékařů se podle mínění pacientů pohybovala až u 87 procent. Hodnocena byla také čistota a hygiena pokojů. Za velmi dobrou ji považuje 73 procent dotázaných. Jednání a chování lékařů bylo hodnoceno kladně u 65, u sester v 70 procentech. Jednoznačné zlepšení zdravotního stavu při propuštění uvedlo 80 procent, po zkušenosti z hospitalizace by 96 procent pacientů doporučilo nemocnici svým známým.

„Při slovním hodnocení pacienti uváděli, že by uvítali připojení wi-fi a bankomat v areálu nemocnice. Na tyto podněty reagovalo vedení nemocnice, wifi pro pacienty bude zajištěno v podzimních měsících,“ ubezpečila Ročková. Pacienti chválili stravu, zároveň požadovali větší pestrost jídelníčku, mléčné výrobky a ovoce.

„Vyjádřenou nespokojenost s lůžky už začínáme napravovat. Letos jsme nakoupili lůžka na interní oddělení, neurologii a na hemodialýzu. Pacienti chválili personál oddělení jako celek i jednotlivé pracovníky - nejčastěji na ortopedii a dětském oddělení. Spokojeni byli i se žákyněmi střední zdravotnické školy,“ doplnila manažerka kvality.

Z oddělení porodnice se vrátilo 134 dotazníků. Maminky, které dotazník vyplnily, byly nejčastěji ve věku 31 až 40 let a odpovídaly na 28 otázek ke kvalitě péče o matku a dítě na gynekologicko - porodnickém oddělení. „Potěšilo nás, že po vlastní zkušenosti z naší porodnice by ji 92 procent matek doporučilo svým přátelům, což je o čtyři procenta více než v roce 2014,“ poznamenala Ročková.

Velmi spokojeno s podáním informací o probíhajícím porodu bylo 69 procent respondentek. Spokojenost s péčí porodních asistentek na porodním sále i v průběhu šestinedělí byla v rozmezí 95 až 97 procent. O 26 procent lépe hodnotily maminky oproti roku 2014 dosažitelnost ošetřovatelského personálu – 98 procent ji hodnotilo kladně.

Kvalita stravy byla hodnocena nejčastěji formulací, že většinou jídlo bylo chutné, a u poloviny byla spokojenost s velikostí porcí. Právě podněty ke stravě se objevovaly nejčastěji ve slovních sděleních pacientek; uvítaly by místo knedlíků brambory a těstoviny, častěji tmavé pečivo a jogurty, přesnídávky a sýry. Zkvalitnění stravy se nyní věnuje nutriční tým.

Letos nově nemocnice přistoupila k hodnocení spokojenosti pacientů v ambulancíchOd konce prázdnin může i ambulantní pacient vyplnit anonymně sdělení k poskytnuté péči na ambulanci, kterou navštíví. U dveří jsou umístěny schránky, kde si vyzvedne kartičku k vyplnění. „Dalším krokem bude průzkum spokojenosti našich zaměstnanců, který by se měl uskutečnit závěrem roku,“ dodala Ročková.

Zdroj: trutnovinky.cz (hyš)

nemocnice-3