ON Kladno: Rekonstrukce patologie umožní práci s jedním z nejprogresivnějších laboratorních systémů v ČR

ON Kladno: Rekonstrukce patologie umožní práci s jedním z nejprogresivnějších laboratorních systémů v ČR
foto: nemocnicekladno.cz/ON Kladno - rekonstrukce patologie
25 / 06 / 2020

V květnu letošního roku byla dokončena přestavba a modernizace budovy F, do které se z provizorních prostor opět vrátilo oddělení patologické anatomie. Realizace projektu započala v červenci 2019 a trvala jedenáct měsíců.

„Celá akce vyšla na 49,8 milionu korun a Středočeský kraj na ní přispěl 40,6 miliony korun. Sama nemocnice stavbu dofinancovala 9,2 miliony korun,“ říká Jaromír Bureš, předseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno. Na nové pracoviště se 24. června 2020 přijeli podívat také zástupci Středočeského kraje v čele s Robertem Bezděkem, radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.

 

V rámci akce byla provedena kompletní stavební rekonstrukce objektu a nezapomnělo se ani na nové technologické zázemí. „Oddělení patologie je vybaveno novou zdravotnickou technologií v čele s moderním digitálním systémem pro anatomické vyšetřovaní a stavební obměnou prošly také laboratoře a pitevní trakt. Pro snadný přístup všech pozůstalých osob byla vybudována nájezdová vstupní rampa a přibylo i zázemí pro pozůstalé,“ popsal novinky Robert Bezděk.

 

„Patologie je jako lékařská věda jeden z hlavních oborů lékařského vzdělání. Už dávno neplatí představa, že na patologii míří především zesnulí. Naopak. Velká část živých pacientů patologií projde, aniž o tom vědí. Všechny odebrané vzorky, které potřebují rozbor ke stanovení diagnózy či průběhu nemoci, putují na naše oddělení. Patolog tedy potřebuje mít znalosti z mnoha lékařských oborů jako jsou například chirurgie, urologie, interna, onkologie, gynekologie, ORL, dermatovenerologie, neurologie a další. Pro všechny patology je proto nezbytné si své vzdělání a vědomosti neustále rozšiřovat,“ přiblížila důležitost tohoto oboru primářka oddělení Petra Beroušková.

 

V laboratořích patologie mají k dispozici špičková zařízení. Nejmodernějšími postupy tu lékaři a laboranti umí odebranou tkáň diagnostikovat s obrovskou přesností, navíc rychle a zodpovědně. Při příjmu biologického materiálu i v průběhu jeho dalšího zpracování jsou zde striktně kontrolovány identifikační údaje, aby nemohlo dojít k záměně vzorků.

 

„Díky modernizaci celého oddělení bude možné pracovníkům výrazně ulehčit administrativní práci v provozu. Mohou se tak více věnovat odborným bioptickým, cytologickým a nekroptickým vyšetřením, která jsou v dnešní medicíně již prakticky nepostradatelná,“ doplnila manažerka kvality a laborantka Aneta Sekaninová.

 

„Rád bych poděkoval všem zaměstnancům oddělení patologické anatomie za velké pracovní nasazení v provizorních prostorech po celou dobu rekonstrukce. Zároveň jim velmi děkuji za přesuny oddělení ze staré budovy patologie do provizorních prostor a zpět, které neomezily provoz nemocnice,“ řekl Jaromír Bureš.

 

Budova patologie v areálu kladenské nemocnice byla postavena v polovině šedesátých let a od té doby čekala na svou obnovu. Podle plánu strategických investic má nemocnice v nejbližší budoucnosti v úmyslu další postup celkové rekonstrukce – konkrétně bloku C2 a je rovněž plánována novostavba jídelny s kuchyní.

Tagy článku