Omezení provozu Nemocnice Na Františku komplikuje práci záchrance

28 / 12 / 2015

[caption id="attachment_6441" align="aligncenter" width="553"]foro archiv HMP - Ivan Kuptík foro archiv HMP - Ivan Kuptík[/caption]

Od 18. prosince 2015 do 4. ledna 2016 omezila Nemocnice Na Františku v době 16.00-07.00 hod. provoz akutní interní a neurologické ambulance. V souladu s platnou legislativou jsou tak posádky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy nuceny předávat pacienty do ostatních dostupných zdravotnických zařízení. V loňském roce bylo za shodné období (18. 12. 2014 - 4. 1. 2015) předáno do Nemocnice Na Františku 330 pacientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval neurologické nebo interní vyšetření. Z tohoto počtu bylo převezeno 58 pacientů během poslední silvestrovské směny.
Postup Nemocnice Na Františku považujeme za zcela neadekvátní. Tímto rozhodnutím jsou ostatní zdravotnická zařízení na území Prahy vystavena vyššímu zatížení a prodloužení doby předání pacienta do jejich následné péče komplikuje náš provoz.

Mgr. Jiřina Ernestová
tisková mluvčí