Olomoucká InternetPoradna přijme dobrovolníky

14 / 05 / 2016

logo-1

Olomoucká InternetPoradna již 15. let pomáhá a podporuje lidi se zdravotním znevýhodněním včetně osob s duševním onemocněním, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci.

„Dříve byly aktivity určeny spíše pro uživatele služeb, se kterými dlouhodoběji pracujeme. Rozhodli jsme se ale naše podpůrné aktivity rozšířit pro všechny, kteří se potýkají s nějakým zdravotním znevýhodněním, a kterým mohou aktivity pomoci lépe zvládat podmínky, ve kterých se nacházejí,“ uvedla vedoucí služby Restart, Nela Kadlecová.

Konkrétně služba Restart realizuje podpůrné aktivity, mezi které patří:

workshopy či přednášky na různá témata (rétorika, komunikace, vztahy s druhými lidmi),
podpůrná skupina pro ty, kteří se chtějí seznámit s dalšími lidmi, kteří možná prochází podobnými věcmi, jako oni sami, a mohou se tak navzájem povzbudit,
relaxace vedená psychologem služby
arteterapie, dramaterapie a další typy terapie
deskové či společenské hry
a další aktivity …

„Na realizaci aktivit se s námi podílí také dobrovolníci z řad studentů psychologie, medicíny, speciální pedagogiky a další. V této souvislosti stále hledáme další dobrovolníky, kteří by s námi chtěli spolupracovat, a vytvářet tak bezpečné prostředí pro lidi, kteří se potýkají s různým zdravotním omezením či handicapem a chtěli by se více zapojit do místní komunity,“ dodala Nela Kadlecová.

Více informací o tom, co děláme, naleznete na našem webu InternetPoradna.cz, kde najdete také rozpis jednotlivých aktivit.

Pro možnost zapojit se do dobrovolnictví kontaktujte vedoucí služby, Nelu Kadlecovou:

e-mail: nela.kadlecova@internetporadna.cz
tel. kontakt: 736 447 248

Pro zájemce o podpůrné aktivity v InternetPoradně
Sídlo organizace:
Wurmova 577/7
Olomouc 779 00

 logo-1