Odborné on-line poradenství garantované Českou lékárnickou komorou

10 / 08 / 2015

znak

Každý potřebuje někdy v životě poradit a často v takové situaci dojde v první řadě na internet. Zdraví a léky jsou v běžných i internetových diskuzích velmi frekventovaným tématem. Česká lékárnická komora nabízí pacientům odbornou a garantovanou on-line poradnu na webu Lékárnické kapky.

Praha, 7. srpna 2015 - Do této poradny je možné zadat dotaz z oblasti lékárenství, léčivých přípravků nebo například onemocnění. Konkrétní dotaz převezme lékárník, vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický odborník, který vypracuje pacientovi v nejkratším možném termínu odpověď.

Někdy je ovšem třeba k podání správné rady upřesnění prvotního dotazu od pacienta. V takovém případě jej lékárníci soukromě požádají o více informací, například o jeho celkovém zdravotním stavu, případně také o aktuální léčbě.

„Zatím evidujeme největší počet dotazů z oblasti užívání léků, lékových interakcí a aktuálních informací o doplatcích na léky,“ říká odborný konzultant ČLnK PharmDr. Aleš Novosád a dodává: "V této oblasti pacientům nejvíce vadí rozdílné doplatky v jednotlivých lékárnách. To potvrzuje i výsledky dříve provedených průzkumů veřejného mínění."

„Dnes jsou média přeplněna neověřenými zprávami a ryze komerčními prezentacemi. A pro laika je nesmírně obtížné posoudit validitu a hodnověrnost zveřejněných informací.“ říká prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba a doplňuje: „Česká lékárnická komora se proto rozhodla garantovat poskytování vysoce odborného a nezávislého poradenství na www.lekarnickekapky.cz.“
Dotazy, které jsou svým obsahem vhodné ke zveřejnění, budou v anonymizované podobě publikovány i pro ostatní čtenáře.
On-line poradna je významnou součástí pacientského webu Lékárnické kapky, který spustila Lékárnická komora 18. června 2015 u příležitosti Dne lékáren. Odborný nekomerční web je zaměřen na informace o léčivých přípravcích, lékárnách a farmaceutech. Nabízí kompletní mapu lékáren v ČR s vyhledávačem, slovníček pojmů či videa. V průběhu prvního měsíce Lékárnické kapky představily profesi lékárníka, typy a vybavení lékáren, a věnovaly se také tématu bezpečné výroby léčiv, lékovým interakcím nebo správnému užívání léků. V dalších měsících představí mj. i chaty se zajímavými osobnostmi.

Najdete nás také na Facebooku: www.facebook.com/lekarnickekapky

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991. 
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Zdroj: www.lekarnici.cz