Očkování stále zachraňuje životy po celém světě

Očkování stále zachraňuje životy po celém světě
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
24 / 04 / 2024

Evropský týden očkování, European Immunization Week (EIW), který letos připadá na období 21.–27. dubna, je tradiční součástí Světového týdne očkování, World Immunization Week.

Každoročně se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a jeho cílem je zvýšit povědomí o významu očkování, které slouží jako prevence před nemocemi a je důležitou součástí ochrany života. Letošní rok navíc slavíme 50. výročí další iniciativy WHO Expanded Programme on Immunization. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví u příležitosti Evropského týdne očkování dnešním dnem spouští druhý ročník kampaně na podporu očkování v České republice ODOLNĚJŠÍ – OČKOVÁNÍ POSILUJE ZDRAVÍ VE STÁŘÍ, který chce oslovit až 20 tisíc seniorů v České republice.

První osvětová kampaň, která probíhala od září do listopadu loňského roku, oslovila na 200 tisíc zaměstnanců a klientů sociálních služeb a tzv. neformálních pečujících. V problematice prevence a možnostech, jak ochránit své zdraví ve stáří, pak APSS ČR proškolila na 700 zaměstnanců sociálních služeb napříč pozicemi a neformálních pečujících.

„Očkování je jedním z největších úspěchů moderní medicíny a působí jako základní nástroj prevence v předcházení komplikací, těžkému průběhu a dlouhodobých následků prodělaného onemocnění. Je skvělé, že si jeho důležitost můžeme připomenout v rámci Evropského týdne očkování,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Jak první, tak druhou kampaň jsme se rozhodli dělat nejen proto, abychom zvýšili proočkovanost starších osob, ale zejména abychom zvýšili povědomí o hlavních důvodech, proč se vyplatí očkování alespoň zvážit. Nejde jen o prosté vyhnutí se onemocnění např. chřipkou nebo jejímu těžkému průběhu, ale obecně zvýšit si šance nejen na delší život, ale zejména na delší život ve zdraví. Málokdo totiž ví, že očkování má také vliv na výrazném snížení např. kardiovaskulárních nemocí nebo i Alzheimerovy choroby,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Očkování je celosvětově jedním z úspěchů lidstva, díky němu se podařilo vymýtit pravé neštovice, téměř porazit dětskou obrnu a zajistit, aby přežilo a prospívalo více dětí než kdykoli předtím. Očkováním lze předcházet řadě nemocí nejen v dětství, ale i v dospělosti, kdy s přibývajícím věkem náš imunitní systém slábne a stáváme se náchylnějšími k infekčním nemocem, jako jsou například pneumokoková onemocnění či pásový opar. Navíc vědci v posledních zhruba 10 letech přicházejí s poznatky, že očkování snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění (cévní mozkové příhody, infarktu myokardu či srdečního selhání). Ty představují celosvětově významný zdravotní problém, protože jsou nejčastějšími příčinami úmrtí a invalidity. Ale také dle vědců snižují riziko Alzheimerovy choroby, a to až o 40 %.

Expanded Programme on Immunization, program zaměřený na zvýšení ochrany dětí, zahájila WHO v roce 1974. Plošně začalo očkování dětí proti šesti dětským nemocem (tuberkulóze, záškrtu, černému kašli, tetanu, dětské obrně a spalničkám). V současné době je k dispozici již 13 vakcín (k původním šesti přibyly vakcíny proti hemofilu typu b, hepatitidě typu B, zarděnkám, pneumokokovým onemocněním, rotavirům, lidskému papilomaviru a covidu-19) a další čtyři vakcíny (proti žluté zimnici, meningitidě, japonské encefalitidě a choleře) jsou doporučovány v závislosti na zemi, kde se očkuje.

K dispozici tak máme vakcíny, které zabraňují více než 20 život ohrožujícím nemocem a pomáhají lidem všech věkových kategorií žít delší a kvalitnější život. Očkování v současnosti každoročně zabrání 3,5–5 milionům úmrtí na nemoci, jako je záškrt, tetanus, černý kašel, chřipka a spalničky. Bez očkování by infekční nemoci byly stále příčinou více než poloviny lidských úmrtí, jako tomu bylo před érou očkování.

APSS ČR jako nezisková organizace bude i letos vzdělávat zaměstnance a klienty sociálních služeb, ale i neformální pečující, kteří jsou nedílnou a nezanedbatelnou součástí při péči o rodinné příslušníky, osoby blízké či starší osoby v jejich okolí. Chceme, aby senioři prožili více let ve zdraví.

 www.mzcr.cz

 

 

 

Tagy článku