Nymburk: Pacienti budou mít vlastní dialyzační středisko

10 / 08 / 2016

 

Nové středisko mezinárodní sítě NephroCare, jehož výstavba začala v těchto dnech, najde své prostory v bývalé budově Městské policie v Nádražní ulici. „Jménem naší společnosti bych chtěl velmi poděkovat vedení města i nemocnice za efektivní a vstřícnou spolupráci, díky které bylo možné celý projekt zdárně odstartovat,“ prohlásil Ing. David Prokeš, ředitel společnosti Fresenius Medical Care, která je provozovatelem sítě dialyzačních středisek NephroCare a investorem stavby nymburského střediska.

 

 

presspicture_VIII_testing_dialysis_machine_st_wendel_3001-291x300To bude při své činnosti úzce spolupracovat s Nemocnicí Nymburk, kde bude otevřena nefrologická ambulance. „Pro dialyzované pacienty z Nymburka, Poděbrad, Milovic, Lysé nad Labem a celého spádového území naší nemocnice je to velmi dobrá zpráva,“ ocenila vznik nového střediska NephroCare ředitelka nymburské nemocnice Ing. Alena Havelková.

Vybudování nového střediska vítá i vedení města Nymburk. „Dialyzační středisko a nefrologická ambulance rozšíří nabídku poskytované lékařské péče v našem městě a navážou tak na naše rozsáhlé investice do modernizace areálu nemocnice,“ uvedl starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Velkorysé prostory, které bývalá budova Městské policie nabízí, jsou příslibem vysokého komfortu pro budoucí pacienty i ošetřující personál. I když zde, vzhledem ke stavu budovy, nezůstane „kámen na kameni“ a náklady na rekonstrukci dosáhnou výše zhruba 30 milionů korun, je v nymburské Nádražní ulici příležitost vybudovat moderní vysokokapacitní středisko s kvalitním zázemím jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. „Nové dialyzační středisko v Nymburce s kapacitou 16 lůžek bude patřit k těm nejmodernějším v České republice. Poskytne zázemí pacientům na hemodialýze i peritoneálně dialyzovaným. Nabídku léčebných metod jsme letos navíc rozšířili o domácí hemodialýzu, kterou poskytujeme jako jediní v České republice,“ vysvětlil Ing. David Prokeš, ředitel společnosti Fresenius Medical Care.

Nymburské dialyzační středisko bude již jejím sedmým dialyzačním střediskem ve Středočeském kraji. „Všechna naše střediska jsou mimo jiné vybavena pokročilými technologiemi úpravy vody a očišťování krve,“ popsal NephroCare manažer a prokurista společnosti Fresenius Medical Care Ing. Aleš Zacharda. Právě kvalita vody, která je pro dialyzační proces zásadní, je totiž tím, co posouvá úroveň dialyzační péče směrem k vyššímu bezpečí. „Pacientům pravidelně měříme tělesné složení, abychom mohli co nejlépe korigovat úroveň jejich zavodnění. Mezi další poskytované služby patří také péče klinického psychologa, nutričního terapeuta a sociální pracovnice,“ dodal Ing. Aleš Zacharda.

Trend nárůstu selhání ledvin v České republice kopíruje epidemiologickou situaci v Evropě i ve světě a hlavní příčinou tohoto stavu je zvyšující se výskyt diabetu a srdečně-cévních onemocnění. Tyto civilizační choroby poškozují ledviny, a ty pak mohou po víceletém trvání nemoci selhat. Zabránit tomuto nepříznivému trendu by mohla nová úprava preventivní vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, která zavádí u osob nad 45 let kontrolu ledvinných funkcí.

Zdroj: nemnbk.cz