nutritionDay: mezinárodní den výživy za snížení podvýživy v nemocnicích i zařízeních sociální péče

16 / 10 / 2015

NutritionDay je mezinárodní audit nutriční péče zaměřený na sledování, zhodnocení a zlepšování stavu výživy pacientů a klientů, kterého se každoročně v listopadu účastní oddělení nemocnic (bez rozdílu specializace), domovy seniorů a LDN. Umožňuje objektivní zhodnocení stavu poskytované nutriční péče a srovnání s podobnými zařízeními i jinde ve světě. Koordinační centrum sídlí ve Vídni.

Untitled

Cílem nutritionDay je zlepšovat znalosti a povědomí o podvýživě v zdravotnických a pečovatelských zařízeních a celkově zvyšovat kvalitu nutriční péče. NutritionDay je jednodenní průřezový audit s hodnocením výsledku

Ve stanovený den (nDay), letos 19.listopadu, se registrovaná pracoviště účastní jednodenního průřezovém auditu. K hodnocení nutričního rizika se používají jednoduché screeningové dotazníky. V daném zařízení proběhne sběr anonymních dat a ta jsou zadána do databáze nDay (www.nutritionday.org). Vzhledem k zabezpečení dat, je nutná předchozí registrace každého pracoviště. Následně účastníci obdrží zhodnocení úrovně poskytované nutriční péče. Účast v nDay je pro všechna zařízení bezplatná.

Pro koho je určen

nDay se mohou účastnit všechna oddělení nemocnic, JIP a domovy seniorů i LDN. Účast pro zařízení domácí péče, denní stacionáře a instituce ambulantní péče nebo jiná zdravotnická zařízení s ambulantní léčbou zatím není možná a je plánována do budoucna. Nelze zařazovat jednotlivé pacienty, pacienti musí být vždy zahrnuti v rámci zařízení, které se k projektu nDay připojil. Nelze hodnotit pacienty mladší než 7 let.

Jaký je postup

V den konání nDay pacienti/klienti přítomni na oddělení (7:00 hod ráno - 7:00 hod následující den) vyplní dotazníky, které slouží k získání komplexního obrazu o stavu výživy na pracovišti. Zdravotnický personál vyplňuje přehled o hospitalizovaných pacientech/umístěných klientech v den konání nDay a následně zadává stav pacientů/klientů po 30 dnech (nemocniční oddělení), oddělení JIP po 60 dnech a domovy důchodců či LDN po 6 měsících. Více o projektu nutritionDay 2015 v českém jazyce se dozvíte na www.skvimp.cz, (informace v anglickém jazyce www.nutritionday.org) .

Věřím, že naleznete čas k seznámení se s projektem nutričního auditu a získáte pro účast i vedení svého pracoviště. Případné dotazy Vám ochotně zodpoví pomocná koordinátorka nutritionDay 2015 v ČR, Marie Hrudková (mhrudkova@avkv.cz).

Předběžnou přihlášku svého pracoviště můžete zaslat prostřednictvím formuláře na www.avkv.cz, budete pak pravidelně dostávat další informace k projetu nutritionDay 2015.

Motto:

Cokoliv co za to stojí, vyplatí se dělat dobře.