NsP Česká Lípa: Nemocnice se prezentovala na Veletrhu medicíny a farmacie

10 / 04 / 2017

Již potřetí se Nemocnice s poliklinikou v České Lípě zúčastnila Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii v Hradci Králové.

„Naši nemocnici zastupovali kromě pracovnic personálního oddělení celkem dva lékaři, doktorka z Gynekologicko-porodnického oddělení a lékař z Interního oddělní,“ přiblížila personální ředitelka Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Mgr. Pavlína Simmerová. V rámci celkové propagace obdrželi zájemci seznam benefitů nebo příručku s informacemi o jednotlivých odděleních nemocnice a nechyběl ani malý dárek. Studenty zde nejvíce zajímala možnost rychlého získání specializace v oboru, akreditovaná oddělení a celková možnost vzdělávání a profesního růstu. „Relativně velký zájem jsme zaregistrovali o možnost praxe na našich odděleních,“ upřesňuje Mgr. Pavlína Simmerová. Díky vyplňování soutěžní ankety, která byla pro studenty vytvořena, se podařilo získat přibližně sto kontaktů na budoucí lékaře napříč celou republikou.

Celkem se výstavy zúčastnilo na 23 vystavovatelé z celé České republiky i zahraničí a celkem
14 zdravotnických zařízeních.