NsP Česká Lípa: Nemocnice na Živé knihovně povolání

13 / 11 / 2016

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se zařadila mezi přibližně patnáct zaměstnavatelů, kteří se představovali místním žákům 8. a 9. tříd základních škol. Akce pořádaná městem s názvem Živá knihovna povolání se uskutečnila 9. – 10. listopadu v KD Crystal.nemocnice-na-zive-knihovne-povolani

„Pro českolipské žáky jsme si připravili krátkou prezentaci naší společnosti, nastínili jsme možnosti studia zdravotních oborů a zejména pro studenty zajímavé principy nových stipendií a benefitů naší nemocnice,“ vypočítává ředitelka pro ošetřovatelskou péči českolipské nemocnice Jaroslava Navrátilová. Studenti si mohli prohlédnout některé lékařské nástroje, zdravotnický materiál a pomůcky. Kdo měl zájem, mohl si navíc nechat změřit krevní tlak. Závěrem celkové propagace pak byl malý soutěžní kvíz o reklamní předměty s logem nemocnice.

„Volba zaměstnání je důležitým krokem pro každého žáka, snažili jsme se studentům přiblížit možnosti uplatnění v naší nemocnici,“ shrnuje personální ředitelka Pavlína Simmerová s tím, že věří, že nabídka českolipské nemocnice některé žáky oslovila. „Práce ve zdravotnictví je v každém případě náročným zaměstnáním, na druhou stranu se však jedná o opravdu smysluplné povolání,“ dokončuje na závěr ředitelka pro ošetřovatelskou péči Jaroslava Navrátilová. Pomáhat lidem pak byl také pro žáky ten pravý impulz při volbě tohoto povolání.