NsP Česká Lípa: Nemocnice chce více spolupracovat s městem

10 / 03 / 2017

Navázání užší spolupráce s městem Česká Lípa je další z úkolů, které si stanovil nový management Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.  „S městem jsme zahájili vzájemný dialog o možných podporách českolipské nemocnice,“ řekl předseda představenstva nemocnice Ing. Pavel Marek.

„Podporujeme Liberecký kraj ve snaze stabilizovat nemocnici po personální i ekonomické stránce. Jsme připraveni s novým vedením NsP Česká Lípa jednat. Výsledky tohoto společného jednání předložím ke zvážení zastupitelům na červnovém zasedání,“ říká starostka města Mgr. Romana Žatecká. 

Jakých oblastí by se užší spolupráce mohla týkat, je zatím otevřené. Nabízí se ekonomická podpora v podobě finanční výpomoci na nákup konkrétních zdravotnických zařízení, ale také pomoc v oblasti personalistiky - například spolupráce v oblasti ubytovávání zdravotního personálu na území města Česká Lípa, ze již byla spolupráce v prvním případu naplněna, nebo umisťování předškolních dětí zaměstnanců nemocnice do městských zařízení.

„Děkuji městu, že s námi otevřeně mluví a že jsme schopni na problémy nemocnice nahlížet společně,“ shrnul předseda představenstva Ing. Pavel Marek.