Novým ředitelem jičínské nemocnice bude Tomáš Sláma

22 / 07 / 2016

Představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. dnes na základě doporučení výběrové komise jmenovalo na pozici Člen představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ing. Tomáše Slámu, MSc. Představenstvo jičínské nemocnice projedná návrh na jmenování Ing. Tomáše Slámy, MSc. předsedou představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. Nový ředitel se ujme funkce 16. srpna. „Každý z přihlášených uchazečů prokázal nesporné kvality v určitých oblastech, po ústních pohovorech se výběrová komise shodla jednomyslně na podpoře Tomáše Slámy,“ řekl Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., a dodal: „Přesvědčil komisi, že ze všech zúčastněných má ty nejlepší předpoklady navázat na práci dosavadního ředitele a nemocnici dál rozvíjet jak v oblasti péče poskytované pacientům a připravovaných investic do budov i přístrojového vybavení, tak v oblasti stabilizace personálu. Nemocnici převezme ve velmi dobré ekonomické kondici a jeho úkolem samozřejmě bude, aby v pozitivním trendu hospodaření pokračoval.“

Hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc je s výběrem spokojen: „S panem Slámou jsem se po výběrovém řízení osobně sešel a jsem přesvědčen, že ve vedení nemocnice velmi dobře uplatní své předchozí manažerské a pracovní zkušenosti, odbornost ekonoma i široký rozhled v oblasti zdravotnictví.“

Tomáš Sláma absolvoval studia na ČVUT v Praze (obor ekonomika a řízení na elektrotechnické fakultě), na University of Sheffield (Medical and Health Sciences) a dále několik zahraničních odborných stáží zaměřených na management ve zdravotnictví. Dlouhodobě vedl Panochovu nemocnici Turnov, aktivně spolupracoval na projektu fúze této nemocnice s Krajskou nemocnicí Liberec. Krátce působil také jako ředitel Nemocnice v Semilech, kterou pomáhal stabilizovat. Významně se podílel na řadě projektů v oblasti zdravotnictví v Libereckém kraji.

Výběrové řízení na pozici Člen představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s., s předpokladem výkonu funkce předsedy představenstva, vypsal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje po oznámení rozhodnutí stávajícího předsedy představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. MUDr. Tomáše Jedličky, MHA odejít z funkce z osobních důvodů k 15. srpnu 2016.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm uchazečů, jeden byl vyřazen z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků. Pohovory výběrové komise se šesti uchazeči se uskutečnily ve středu 20. července.

Ve výběrové komisi zasedli: PharmDr. Jana Třešňáková, radní Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví, RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, JUDr. Jan Malý, starosta města Jičína, MUDr. Jiří Mašek, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, MUDr. Tomáš Jedlička, MHA, předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s., MUDr. Jiří Čech, zástupce Lékařského odborového klubu Oblastní nemocnice Jičín a.s. a Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. má zhruba 800 zaměstnanců a 500 lůžek. Patří k ní také areál nemocnice v Novém Bydžově.

Zdroj: zhkhk.cz

zhkhk