NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘISPĚJE K EFEKTIVNĚJŠÍMU ŘÍZENÍ KRAJSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

08 / 02 / 2017

Pořízení nového manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví plánuje Zlínský kraj. Systém umožní sledovat, vyhodnocovat a porovnávat důležitá data a výstupy ze všech nemocnic, jichž je zakladatelem. Tím budou zajištěny relevantní podklady a informace pro manažerské rozhodování Zlínského kraje, a to jak z pohledu ekonomických dat, tak z hlediska produkce zdravotní péče a její kvality.zdrav

„Jako vlastník čtyř nemocnic v kraji jsme povinni hradit ze svého rozpočtu jejich případné ztráty. Proto potřebujeme vykonávat dohled nad hospodařením těchto nemocnic tak, aby byla zajištěna maximalizace příjmů a optimalizace nákladů zejména v oblastech zdravotnických výkonů, nákupů, efektivity využívání lidských zdrojů a přístrojů i kvality poskytovaných zdravotních služeb," vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své gesci.

Nový systém umožní průběžnou analýzu příjmů a nákladů jednotlivých nemocnic a Zlínský kraj jako vlastník tak bude moci včas identifikovat případné problémy a rizikové situace v hospodaření nemocnic, a provádět pak opatření, která povedou k jejich omezení nebo eliminaci. Přínosem systému bude i to, že díky jednotné metodice pro nastavení výstupů z nemocnic bude zajištěna možnost jejich objektivního srovnávání.

Krajská rada již schválila investiční záměr na pořízení nového informačního systému. Ten by měl přijít na 8,3 milionu korun. Kraj chce při tom využít dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která může být až ve výši 90 % celkových výdajů. Podle zpracované studie proveditelnosti by nový systém mohl být pořízen do 30. srpna 2018.