Novorozené děti v olomoucké a zlínské nemocnici budou hlídat nové monitory dechu…

16 / 05 / 2016

2-IMG_3839

Nadace Křižovatka předala darem 20 monitorů dechu na Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a 27 monitorů dechu na Novorozenecké oddělení KNTB ve Zlíně, kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti, ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.

Brno, 16. května 2016 – Nadace Křižovatka dnes předala 20 nových monitorů dechu Babysense v celkové hodnotě 49.400,- Kč ve Fakultní nemocnici Olomouc. Přístroje byly zakoupeny z finančních darů, které poskytly společnosti FERONA a.s., FARMAK, a.s. a Globus ČR, k.s. hypermarket Olomouc.

Monitory dechu převzal z rukou dárců MUDr. Lumír Kantor, PhD., primář novorozeneckého oddělení.

„Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost, a proto hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích“, popsaly Štěpánka Pokorníková a Veronika Manoušková, manažerky projektu.

Následně proběhlo slavnostní předávání celkem 27 přístrojů v hodnotě 66.690,- Kč na Novorozeneckém oddělení KNTB Zlín, kde přístroje převzal primář oddělení MUDr. Jozef Macko, PhD. Předávání se zúčastnili zástupci sponzorů a dárců ze společností Continental Barum s.r.o., energetická společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Teplárna Otrokovice a.s., Energetika Malenovice a.s., MITAS a.s., Hamé Babice, s.r.o., a stavební firmy Navláčil.

 

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice po celých 20 let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc.

Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě více jak 25 mil. korun.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“

K „SIDS“ dochází nejčastěji u dětí od narození do šesti měsíců. Dochází k němu náhle a neočekávaně u dětí, které nejeví žádné zdravotní problémy. Přichází bez varovných signálů, když dítě spí, a proto je monitor dechu jako anděl strážný, který hlídá dech těch nejmenších.

 

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za morální podporu a finanční pomoc.